Driftinformation:
0 Afbrud
NYHED 10. JULI 2019

Cerius’ indkøb af strøm til nettab

Netselskabet Cerius er forpligtet til at indkøbe strøm og afholde omkostninger i form af bl.a. tariffer og PSO for den mængde strøm, der tabes ved transport i elnettet. Hvert år skal vi redegøre for markedsmæssigheden i indkøbet af strøm til nettab over for Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet har for første gang udtrukket et antal netselskaber til en stikprøvekontrol for 2017, og Cerius er blandt de udtrukne netselskaber.

I 2017 skulle Cerius afholde omkostninger til et nettab på omkring 190 millioner kwh. De samlede omkostninger var omkring 90 millioner kr., hvoraf afgifter udgør omkring halvdelen. Cerius valgte i 2017 at låse prisen for hele året på godt 30 ører, fordi det på daværende tidspunkt blev vurderet som værende en hensigtsmæssig afvejning af pris og risiko for udsving i elmarkedet.

Cerius har af to omgange redegjort for markedsmæssigheden over for Forsyningstilsynet, der ventes at træffe en afgørelse i løbet af efteråret.

Vi mener, at Cerius har handlet fornuftigt og afvejet pris og risiko. Cerius er en del af SEAS-NVE-koncernen, som er andelsejet, og vi spekulerer ikke med andelshavernes værdier. Derfor vælger vi typisk at låse prisen i en kortere eller længere periode for at gardere os mod uforudsete udsving og prisstigninger.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019