Dig som elnetkunde

Du har ansvaret for vedligeholdelse og beskæring af træer og buske

Beskæring af træer, buske og anden beplantning omkring kabelskabe og private luftstikledninger hører under almindelig vedligeholdelse. Det er derfor dit ansvar, som ejer, at sørge for, at der er fuld adgang til kabelskabe eller luftstikledninger.

Stikledning er dit ansvar

Alle Cerius’ kunder er tilsluttet elnettet via en såkaldt stikledning. Stikledningen er det sidste stykke ledning, der går fra tilslutningspunktet i nettet og ind til huset. Stikledningen kan både være en luftledning eller et kabel i jorden.Som netkunde ejer du stikledningen uanset, om det er en luftledning eller et nedgravet kabel. Det betyder, at det er dig, der har ansvar for vedligeholdelse af stikledningen.

Gældene lovgivning

Ifølge gældende lovgivning betyder det kort fortalt, at Cerius kun må indregne udgifterne til vedligeholdelse af det kollektive forsyningsnet i elpriserne.

Derfor er det en god ide at undersøge, hvordan du står rent forsikringsmæssigt med hensyn til skader på stikledningen.

Gør det elsikkert - læs brochuren fra Sikkerhedsstyrelsen

Måleguides

Du skal altid kontakte din elleverandør

Det danske energimarked blev ændret i april 2016, da man indførte den såkaldte Engrosmodel. Formålet med engrosmodellen var at styrke konkurrencen på elmarkedet, og den betød, at elleverandører og netselskaber i dag altid vil være to forskellige selskaber.

Som kunde betyder det, at du frit kan vælge hvem, der skal levere din strøm – altså din elleverandør. Det er din elleverandør, du skal kontakte med alle spørgsmål omkring dit forbrug og din elaftale eller hvis strømmen går.

Hvis du bor i vores forsyningsområde, der dækker Midt-, Nordvest-, Vest- og Sydsjælland samt Møn, Lolland-Falster og øerne er Cerius dit netselskab. Det er Cerius, din elleverandør kontakter, når noget skal udbedres i elnettet.