Dig som elnetkunde

Stikledningen er dit ansvar

Alle Cerius’ kunder er tilsluttet elnettet via en såkaldt stikledning. Stikledningen er det sidste stykke ledning, der går fra tilslutningspunktet i nettet og ind til huset. Stikledningen kan både være en luftledning eller et kabel i jorden. Som netkunde ejer du stikledningen, uanset om det er en luftledning eller et nedgravet kabel. Det betyder, at det er dig, der har ansvar for vedligeholdelse af stikledningen.

Gældende lovgivning – tjek din forsikring

Ifølge gældende lovgivning må Cerius kun indregne udgifterne til vedligeholdelse af det kollektive forsyningsnet i vores priser.

Derfor er det en god idé at undersøge, hvordan du står rent forsikringsmæssigt med hensyn til skader på stikledningen, da det er dig selv, der skal dække den udgift.

Du skal sikre fri adgang til kabelskabe eller luftstikledninger på din grund

Beskæring af træer, buske og anden beplantning omkring kabelskabe og private luftstikledninger hører under almindelig vedligeholdelse. Det er derfor dit ansvar som ejer at sørge for, at der er fuld adgang til kabelskabe eller luftstikledninger.

Gør det elsikkert - læs brochuren fra Sikkerhedsstyrelsen

Målerguides

Opdateret display
Fra oktober 2023 har du flere muligheder for at følge med i dit elforbrug og eventuel produktion af strøm på elmåleren. Læs mere om elmålerens funktioner i en af vejledningerne nedenfor.

Der findes forskellige typer af elmålere. Find den vejledning, som du har brug for her.

Kontakt Cerius ved fejl på din elmåler

Ved fejl i installationen, som kan føre til målefejl, skal elinstallatør eller kunden kontakte Cerius hurtigst muligt. Det er vigtigt, at fejlen ikke udbedres, før en Cerius-servicetekniker har været på adressen for at kontrollere/dokumentere fejlen.

Vær opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at afvise en eventuel korrektion af elforbrug, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation af fejlen.

Kontakt Cerius på tlf. 70 29 20 24 eller på mail: info@cerius.dk

Din elleverandør svarer på spørgsmål om dit elforbrug

Det danske energimarked blev ændret i april 2016, da man indførte den såkaldte Engrosmodel. Formålet med engrosmodellen var at styrke konkurrencen på elmarkedet, og den betød, at elleverandører og netselskaber i dag altid vil være to forskellige selskaber.

Som kunde betyder det, at du frit kan vælge hvem, der skal levere din strøm – altså din elleverandør. Det er din elleverandør, du skal kontakte med alle spørgsmål omkring dit forbrug og din elaftale eller hvis strømmen går.

Hvis du bor i vores forsyningsområde, der dækker Midt-, Nordvest-, Vest- og Sydsjælland samt Møn, Lolland-Falster og øerne er Cerius dit netselskab. Det er Cerius, din elleverandør kontakter, når noget skal udbedres i elnettet.