Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves via elleverandøren
Ekskl. momsInkl. moms
Aflæsningsbesøg500,00625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1870,001.088,00
Fjernbetjent afbrydelse1​140,00175,00
Fjernbetjent genåbning140,00175,00
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid4
330,00413,00
Fogedforretning, udkørende2Efter regningEfter regning
Opstart af fogedforretning3680,00850,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1.010,001.263,00
Genåbning650,00813,00
Genåbning uden for normal åbningstid41.270,001.588,00
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.490,001.863,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2.210,002.763,00
Målerundersøgelse på stedet1.070,001.338,00
Forgæves kørsel1, 5720,00900,00
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse830,001.038,00
Målerudskiftning på kundens foranledning61.250,001.563,00

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. moms Inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030,00 1.288,00
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager 770,00 963,00
Rykker ved for sen betaling1,2 100,00 125,00
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490,00 1.863,00
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 2.250,00 2.813,00
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 720,00 900,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 1.400,00
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370,00 6.713,00
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500,00 8.125,00
Montage i skab 3.280,00 4.100,00
Montage af PE-leder 1.850,00 2.313,00
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300,00 4.125,00
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685,00 2.106,00
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300,00 4.125,00
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300,00 4.125,00
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422,00 3.028,00
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697,00 871,00
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685,00 2.106,00
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300,00 4.125,00
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795,00 994,00
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100,00 1.375,00
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685,00 2.106,00
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300,00 4.125,00
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300,00 4.125,00
Trinændring af transformer 9.950,00 12.438,00

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Cerius.

Note 3: I hverdage 7-15.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.

Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.

Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Direkte til elhandler Pris i kr., ekskl. moms Pris i kr, inkl. moms
For sen betaling fra elhandler 310,00 388,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling 100,00 125,00
Netselskab til elinstallatør    
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720,00 900,00