Driftinformation:
2 Afbrud
OM CERIUS

Få hjælp til energibesparelser

Cerius er som energiselskab forpligtet til at fremme energibesparelser.

Cerius har pt. ingen leverandøraftaler om leverance af energibesparelser

Efter et EU-udbud indgik Cerius tidligere på året en kontakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om indhentning af energibesparelser. Efter tildelingen af kontrakten valgte Energitilsynet at stille spørgsmålstegn ved dele af udbudsprocessen og Cerius valgte derfor efterfølgende at annullere kontrakten, og gå i dialog med Energitilsynet omkring retningslinjer for udbud af energibesparelser.

I slutningen af juni måned 2018 offentliggjorde Energitilsynet nye og tydeligere retningslinjer for netselskaberne, herunder også for udbud og markedsmæssighed i energibesparelser, og Cerius forventer derfor at have etableret en eller flere nye leverandøraftaler for energibesparelser ultimo 2018.

Sådan søger du om tilskud

Private boliger

Du kan få støtte til energisparetiltag ved at din håndværker eller installatør indgår aftale med en aktør på energispareområdet.

Det er vigtigt, at din håndværker eller installatør har fået underskrevet en aftale om energisparetilskud med aktør på energispareområdet, før du accepterer – og underskriver – et tilbud fra den pågældende.

Virksomheder

Kontakt en aktør på energispareområdet for etablering af aftalegrundlag for overdragelse af energibesparelse.

Oversigt over energisparemål

Beskrivelse 2016 Værdi
Selskabets energisparemål
114 GWh
De samlede faktisk opnåede energibesparelser
53 GWh

De samlede faktisk opnåede energibesparelsers fordeling på sektorer
- Husholdning
4%
- Offentlig sektor
15%
- Produktionserhverv
56%
- Handel og Service
13%
- Kollektiv sol
0%
- Ledningsoptimering
0%
- Transport
0%
- Konverteringer
11%
Beskrivelse 2016 Værdi
Selskabets energisparemål
116 GWh
De samlede faktisk opnåede energibesparelser
163 GWh

De samlede faktisk opnåede energibesparelsers fordeling på sektorer
- Husholdning
12%
- Offentlig sektor
10%
- Produktionserhverv
21%
- Handel og Service
46%
- Kollektiv sol
0%
- Ledningsoptimering
0%
- Transport
0%
- Konverteringer
11%
Beskrivelse 2015 Værdi
Selskabets energisparemål
157 GWh
De samlede faktisk opnåede energibesparelser
233 GWh

De samlede faktisk opnåede energibesparelsers fordeling på sektorer
- Husholdning
8%
- Offentlig sektor
37%
- Produktionserhverv
20%
- Handel og Service
28%
- Kollektiv sol
0%
- Ledningsoptimering
0%
- Transport
1%
- Konverteringer
6%
Beskrivelse 2014 Værdi
Selskabets energisparemål
145 GWh
De samlede faktisk opnåede energibesparelser
105 GWh

De samlede faktisk opnåede energibesparelsers fordeling på sektorer
- Husholdning
11%
- Offentlig sektor
32%
- Produktionserhverv
32%
- Handel og Service
14%
- Kollektiv sol
0%
- Ledningsoptimering
0%
- Transport
2%
- Konverteringer
8%
Montor og kunde

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2017