Aktuelle strømafbrydelser

25 november 2019

Cerius udbyder køb af strøm til nettab for 2020

Cerius har i dag offentliggjort et udbud for køb af strøm til dækning af nettab i perioden 1. februar 2020 – 31. december 2020. Energileverancen bliver på i alt cirka 159 GWh. Udbuddet er offentliggjort via udbudsportalen Tenders Electronic Daily (TED) og her fremgår vilkårene for deltagelse.

”Vi ønsker at det skal være nemt og gennemskueligt for leverandører at konkurrere om ordren, og det giver et offentligt udbud mulighed for. Her kan alle interesserede aktører afgive deres bud, og dermed håber vi at opnå en bred konkurrence”, siger Birger Bagger Mikkelsen, netdirektør i Cerius.

Hvorfor opstår nettab?

Der udvikles varme i elkabler under transport af strøm, og denne varmeudvikling medfører et energitab. Desuden forsvinder strøm som følge af tyveri, hvor strømmen ledes uden om elmåleren. Tyveri udgør dog en mindre del af det samlede tab

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021