Aktuelle strømafbrydelser

29 marts 2019

Cerius vælger leverandør til energispareopgaver

I 2019 og 2020 er Cerius politisk forpligtet til at fremme energibesparelser på i alt 270 millioner kWh hos kunderne. Det svarer i runde tal til strømforbruget i flere end 100.000 husstande. Efter et EU-udbud er følgende leverandører valgt: Dansk Energirådgivning, Ewii Energi og Ørsted Sales & Distribution. Da der ikke var efterspørgsel nok til at dække alle opgaver, og dermed indfri forpligtelsen, er SEAS-NVE Strømmen tildelt to ud af otte delaftaler.

Det er anden gang, at Cerius gennemfører et udbud på opgaven. Det første blev afviklet i starten af 2018, og her var SEAS-NVE Strømmen det eneste selskab, der afgav bud. SEAS-NVE Strømmens priser var lavere end gennemsnittet i Energitilsynets seneste benchmark af markedet, og der blev indgået kontrakt. Det medførte dog en del spørgsmål, at der kun var en byder på opgaven, og derfor valgte Cerius at annullere kontrakten.

Forsyningstilsynet var på daværende tidspunkt ved at udarbejde nye retningslinjer for udbud på energibesparelser. Da de nye retningslinjer var på plads, blev der designet et nyt udbud for 2019 og 2020, og dette blev annonceret i EU-Tidende. Cerius’ omkostninger ved energispareforpligtelsen er blevet reduceret med cirka otte mio. kr. i kraft af det nye udbud.

Læs mere om energispareindsatsen

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021