Driftinformation:
0 Afbrud
PRESSEMEDDELELSE JULI 2018

Cerius inviterer til markedsdialog om energibesparelser

Netselskabet Cerius sender udbud af energibesparelser på i alt 230 GWh i markedet som erstatning for et tidligere udbud, der efterfølgende blev annulleret, fordi der kun var én byder.

Cerius er klar med et nyt EU-udbud – med udgangspunkt i Energitilsynets (per 1. juli 2018 Forsyningstilsynets) netop offentliggjorte vejledning om udbud og markedsmæssighed. EU-udbuddet og invitation til indledende markedsdialog annonceres tydeligt i EU-tidende i uge 29. Markedsdialogmøderne forventes afholdt i uge 35 og 36.

Markedsdialogen skal sikre, at udbuddet bliver sammensat præcis på den måde, der medvirker til det bredest mulige ansøgerfelt og dermed den stærkest mulige konkurrence om opgaven.

”Efter dialogmøderne vurderer vi interessen fra markedet og beslutter, hvordan det endelige udbud skal sammensættes med hensyn til mængder, periode, omfang og vilkår. Det kan munde ud i én eller flere kontrakter - afhængig af, hvilken interesse, der er i markedet. Og det afgøres i tæt dialog med markedet”, fortæller Henrik Wej Petersen, direktør i Cerius.

Nye retningslinjer sikrer tydelighed

Cerius indgik tidligere på året en kontrakt med SEAS-NVE Strømmen A/S om at indhente energibesparelser på 340 gigawatt-timer frem mod 2020. Opgaven blev udbudt som et EU-udbud via en anerkendt udbudsportal. Processen op til kontrakten udløste kritik fra blandt andet Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet), da der endte med kun at være én byder til opgaven. Cerius valgte efterfølgende at annullere kontrakten og gå i dialog med Energitilsynet, som parallelt har arbejdet med at udvikle retningslinjer for udbud og markedsmæssighed i energibesparelser. Et arbejde, der den 27. juni blev manifesteret i nye, tydeligere retningslinjer for netselskaberne.

”Vi har lyttet opmærksomt til den kritik, vi mødte af vores udbudsproces. Vi gik med det samme i dialog med Energitilsynet, og vi glæder os over, at tilsynet netop har meldt retningslinjer ud. Det er afgørende for vores – og alle andre danske netvirksomheders ansvarlige varetagelse af energispareordningen – at Energitilsynets krav til EU-udbud og markedsmæssighed er krystalklar”, siger Henrik Wej Petersen.

Fakta – proces for det nye udbud:

  • Advokathuset Plesner tilknyttes som løbende rådgiver på udbudsprocessen
  • Der gennemføres en indledende markedsdialog ved annoncering i EU-tidende
  • Efter dialogmøderne vurderes interessen fra markedet og det besluttes, hvordan det præcise udbud skal sammensættes (mængder, periode, omfang mm)
  • Udbud gennemføres som udbud med forhandling ved offentliggørelse i EU-tidende
  • Der tildeles én eller flere kontrakter afhængig af, hvordan det præcise udbud sammensættes.
Montør står ved bil med computer

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019