Aktuelle strømafbrydelser

Rabat på alle tariffer fra februar til og med december 2021

Cerius opkræver 400 mio. kr. mindre i 2021 i nettariffer, som er prisen for at få strømmen transporteret. Denne mindre opkrævning kommer alle kunder i Cerius’ forsyningsområde til gode. Der er ingen ændringer i abonnementet.

Alle kunder kommer til at betale 0 øre pr. kWh i nettarif fra den 1. februar 2021 og resten af året. Rabatten på nettariffen er nemlig lig med den tarif, du normalt ville betale.

Rabatten pr. kundegruppe

Din kundegruppe afhænger af, hvor du som elkunde fysisk er sluttet til elnettet. Hovedreglen er, at C-kunder er privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder, og at A- og B-kunder er mellemstore og store erhvervsvirksomheder.

Rabat for C kunder (private og mindre erhvervsvirksomheder)

C-kunder

Lavlast

Spidslast

Øre pr. kWh ekskl. Moms

15,41

47,57

Øre pr. kWh inkl. moms

19,26

59,46

Lavlast: Alle dage i perioden april - september. Alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet kl. 20-17.
Spidslast: Alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet kl. 17-20.

Rabat for A og B kunder (mellemstore og store erhvervsvirksomheder)

 

Lavlast

Højlast

Spidslast

B-lav (Øre pr. kWh)

4,86

10,48

16,77

B-høj (Øre pr. kWh)

2,93

7,20

12,29

A-lav (Øre pr. kWh)

1,45

2,94

4,57

A-høj (Øre pr. kWh)

0,49

1,31

2,34

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i april-september kl. 23-07, hverdage i oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i april-september kl. 07-23, hverdage i oktober-marts kl. 06-07 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 07-20.

Eksempler på rabat for forskellige kundetyper

Her er nogle eksempler på, hvor stor en rabat forskellige kundetyper vil opleve:

 

Kundegruppe

Årligt forbrug, kWh

Besparelse i kr., ekskl. moms feb-dec 2021

Besparelse i kr., inkl. moms feb-dec 2021

Kunde i lejlighed

C

2.000

353

442

Kunde i villa

C

4.500

795

994

Kunde i villa, der er elopvarmet

C

15.000

2.650

3.312

Mindre erhvervsvirksomhed (fx en restaurant)

C

30.000

5.299

6.624

Mellem erhvervsvirksomhed (fx et landbrug)

B-lav

200.000

16.780

20.975

Stor erhvervsvirksomhed (fx et gartneri)

B-høj

1.000.000

57.327

71.658

Stor erhvervsvirksomhed (fx et slagteri eller en medicinalvirksomhed)

A-lav

2.000.000

47.311

59.139

Stor erhvervsvirksomhed (fx et hospital)

A-høj

5.000.000

52.195

65.244

Det skal du stadig betale

Det er kun nettariffen for elkunder i Cerius’ forsyningsområde, der nedsættes til 0 kr. Du skal derfor stadig betale dit netabonnement. Rabatten berører heller ikke de øvrige elementer på elregningen i form af betaling for selve elektriciteten og afgifter.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021