Aktuelle strømafbrydelser

Afgørelser

Afgørelser fra Forsyningstilsynet om Cerius' metoder for fastsættelse af tariffer m.m.

Afgørelse Download
Tilslutningsbestemmelser fra den 25. juni 2021 Download
Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg fra den 23. april 2021 Download
Metodegodkendelse vedr. Tilslutningsbidrag fra den 12. april 2021 Download
Afgørelse af august 2020 -
Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer
Download
Afgørelse af august 2020 -
Metode for Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang
Donwload
Afgørelse af december 2019 - 
Metode for fastsættelse af tariffer/Tarifmodel 2.0
Download
Afgørelse af december 2019 - 
Metode for fastsættelse af tilslutningsbidrag
Download
Afgørelse af juni 2018 -
Metode for nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere
Download
Afgørelse af juni 2017 -
Metode for fastlæggelse af tariffer til varmeproduktion
Download
Afgørelse af april 2017 -
Metode for fastlæggelse af standardgebyrer - Forgæves kørsel
Download
Afgørelse af januar 2017 -
Standardinvesteringsbidrag
Download
Afgørelse af august 2016 -
Metode for fastlæggelse af standardgebyrer
Download
Afgørelse af april 2016 -
Metode for fastlæggelse af tariffer
Download
Afgørelse af februar 2016 -
Nye tilslutningsbestemmelser
Download
Afgørelse af januar 2016 -
Vilkår for serviceniveau mellem Netselskab
og elleverandør
Download
Afgørelse af december 2015
Metode for standardgebyrer under engrosmodellen
Download
Afgørelse af november 2015 -
Vejledning om nettilslutning af elkedler
Download
Afgørelse af november 2015 -
Aftale mellem Netselskab og elleverandør
Download
Afgørelse af januar 2015
Metode for fastsættelse af tariffer, gebyrer, standardtilslutningsbidrag og kundekategorisering
Download
Afgørelse af juli 2014
Standardaftale for nettilsluttede solcelleanlæg større end
11 kW og mindre end eller lig med 25 MW
Download
Afgørelse af oktober 2013
Metode for fastsættelse af A-element i C-tarif, vindmølleabonnement og tilslutningsbidrag for tæt/lav
bebyggelse)
Download
Afgørelse af september 2012
Metode for fastsættelse af tariffer og øvrige vilkår,
herunder netbenyttelsesaftale, restanceinddrivelse og investeringsbidrag
Download

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021