Trinvis fuldt leveringsomfang

Hvis din tilslutning er så stor, at der ikke umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet i elnettet, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at blive tilsluttet med ’Trinvist fuldt leveringsomfang’ (TFL).

TFL giver dig mulighed for at indgå aftale om et leveringsomfang, der gradvist stiger, i takt med at den ønskede kapacitet bliver etableret. På den måde kan du sluttes til elnettet, imens elnettet udbygges til at kunne levere den fulde, ønskede elektriske effekt.

Det trinvise leveringsomfang kan enten foregå via en midlertidig tilslutning eller via den endelige, blivende tilslutning. Det afhænger af tidsrammen og forskellige praktiske forhold.

Hvis du har mulighed for en tilslutning med TFL, vil vi kontakte dig, når vi afklarer din tilslutningssag.