Cerius sænker priserne for privatkunder og mindre erhverv den 1. august

Cerius har sænket kundernes udgifter til transport af strøm to gange siden sidste forår, og nu får privatkundernes regning endnu et hak ned fra den 1. august.

Cerius kan nu glæde alle deres privatkunder og mindre erhvervsdrivende i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne med, at prisen for transport af strøm til boligen eller virksomheden igen får et nøk ned. Det er således både tarifferne og abonnementet til netselskabet, der bliver sat ned den 1. august for disse kunder.

En gennemsnitlig lejlighedskunde vil opleve et prisfald på 4 pct., mens en typisk parcelhuskunde vil opleve et dyk på 3 pct. Samlet sænker Cerius kundernes tarifregning resten af året med mere end 10 mio. kr., fortæller Cäthe Bay-Smidt, funktionschef i Cerius.

”Jeg bliver rigtig glad hver eneste gang, vi kan sænke priserne. Det er et udtryk for, at der er kommet mere normale tilstande på energimarkedet. Med tarifnedsættelsen kommer privatkundernes tariffer ned på niveau fra før energikrisen,” siger Cerius funktionschef, Cäthe Bay-Smidt.

Hun uddyber, at prisnedsættelserne er direkte forbundet med, at netselskabernes omkostninger til det uundgåelige tab af strøm i elnettet er blevet mindre, nu hvor elprisen er faldet betydeligt.

Cerius sænkede priserne i både marts og oktober sidste år, og med denne prisnedsættelse er tarifferne for private og mindre erhverv knap 40 pct. lavere, end da de toppede i starten af 2023.

De helt store elkunder i Region Sjælland har, i modsætning til privatkunderne, udsigt til en prisstigning, som vil træde i kraft den 1. september. Det skyldes, at en gennemgang af netselskabets omkostninger viser, at storkunderne skal betale højere tariffer for, at det kommer til at matche de faktiske omkostninger, som de giver anledning til.

”Prisgennemgangen har vist, at tarifferne for vores store kunder fremadrettet skal hæves, så disse kunder betaler tariffer svarende til de omkostninger, som de giver anledning til hos os som netselskab. Hvis ikke tarifferne er retvisende tilfalder omkostningerne alle de øvrige elnetkunder – heriblandt privatkunderne, og det strider mod principperne i at drive et kollektivt elnet,” siger Cäthe Bay-Smidt.

Investeringsbehovet er stort

Sidste år investerede Cerius 650 mio. kr. i forstærkninger og nyt elnet, og netselskabet forventer, at det beløb vil blive endnu højere de kommende år.

”Når danskerne tager springet og skifter benzin- eller dieselbilen ud med en elbil, eller når de pensionerer olie- eller gasfyret til fordel for en varmepumpe, så skal elnettet kunne sætte strøm til disse grønne løsninger. Det kræver store investeringer og udbygninger af elnettet, men det mener vi sagtens kan gå hånd i hånd med at holde kundernes tariffer nede, da der bliver flere forbrugere med flere kilowatttimer til at dele den samlede regning til elnettet,” lyder det fra Cäthe Bay-Smidt.

Seneste nyheder