Aktuelle strømafbrydelser
PRISER OG TARIFFER

Administrative tillæg

Tillæg for ekstraordinære administrative opgaver

Ekstraordinært administrativ tillæg på 1.817 kr. plus moms

Administrativt tillæg til dækning af det ekstraordinære administrative merarbejde vi, som netselskab, bliver påført i bestemte situationer – opgaver der ligger ud over den daglige drift

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer:

  • Annullering af en tilmelding på et VE anlæg, efter vi har oprettet alle stamdata på DataHubben
  • Hvis en tilmelding annulleres efter måleren er udleveret
  • Hvis en måler fejlmonteres, eller ikke plomberes
  • Hvis der er bestilt en forkert måler
  • Manglende aflevering af en nedtaget måler
  • Hvis oplysninger om betaler er forkerte
  • Hvis faktureringsoplysninger er forkerte
  • Hvis der skal ændres betaler af tilslutningsbidrag

Tillæg for ekstraordinært besøg faktureres efter medgået tid

Administrativt tillæg til dækning af ekstra ordinært besøg af montør eller tekniker, herunder kørsel, til en kundeinstallation.

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer

  • Ved fejlmontering af måleren, eller hvis måleren ikke plomberes.
  • Misligholdelse af aftalt møde

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021