Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Tarifmodel 2.0

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger og samtidig også for at få den sendt gennem elnettet til din bolig.

I Cerius står vi for transporten af strømmen. Tariffen for transport af el er bestemt af Energitilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net.

Vores kunder er opdelt i fem forskellige kundegrupper, og du kan - ved at klikke på navnet for den enkelte kundegruppe - se tarifferne for den enkelte gruppe.

Tariffen for transport af strøm er anført eksklusiv elafgift.

TilsluttetKundegruppeForklaring
132 kV A0Tilsluttet i elnettet på 132 kV
50 kVA-højTilsluttet i elnettet på 50 kV
A-lavTilsluttet i elnetteti en 50/10 kV transformerstation på 10 kV niveau
10 kVB-højTilsluttet i elnettet på 10kV
B-lavTilsluttet i elnettet i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau
0,4 kVC-kunderTilsluttet i elnettet på 0,4 kV

Tarifmodel

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

  • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
  • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender
  • Enkelthed
  • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

  • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
  • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
  • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
  • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
  • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
  • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

PRISER OG TARIFFER

Historiske tariffer

Se vores tidligere tariffer fra før og efter engrosmodellen trådte i kraft.

Find vores tidligere tariffer

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019