Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Gebyrliste

Gældende fra den 1. januar 2019

Direkte fra netselskab til kundePris i kr., ekskl moms.Pris i kr, inkl. moms
Betalingsaftale105,00Momsfrit
For sen betaling fra erhvervskunde
310,00
Momsfrit
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00900,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op,
1 måler
1.135,001.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op,
2 målere
1.400,001.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op
435,00543,75
Nedlæggelse af målerinstallation
760,00950,00
Nedtagning af måler 740,00925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,002.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg,
ekskl. målerinstallation
1.385,001.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling
100,00Momsfrit
Udbringning af måler 240,00300,00
Til elhandler via datahubPris i kr., ekskl. momsPris i kr.,inkl. moms
Aflæsningsbesøg555,00
693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
670,00
837,50
Fjernbetjent afbrydelse 105,00131,25
Fjernbetjent genåbning 105,00131,25
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid
260,00325,00
Fogedforretning, udkørende
Efter regning
Efter regning
Opstart af fogedforretning 790,00987,50
Genopsætning af nedtaget måler
790,00987,50
Genåbning625,00781,25
Genåbning uden for normal åbningstid
1.445,001.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
1.420,001.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
1.990,002.487,50
Målerundersøgelse på stedet 785,00981,25
Nedtagning af måler 700,00875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,0093,75
Skønnet aflæsning
65,0081,25
* Forgæves kørsel (træder i kraft 01.09.2017)
560,00
Momsfrit
* Gebyret er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr. 92/2016.
For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udg.pkt., at afbrydelsen sker som led i en restance-procedure.


Direkte til elhandlerPris i kr., ekskl moms.Pris i kr, inkl. moms
For sen betaling fra elhandler
310,00
387,50
Rykker til elhandler ved for sen betaling
100,00 125,00

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019