Driftinformation:
0Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Gebyrliste

Gældende priser.

Direkte fra netselskab til kunde Pris i kr., ekskl moms. Pris i kr, inkl. moms
Betalingsaftale 105,00 Momsfrit
For sen betaling fra erhvervskunde 310,00 Momsfrit
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00 900,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op,
1 måler
1.135,00 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op,
2 målere
1.400,00 1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00 950,00
Nedtagning af måler 740,00 925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg,
ekskl. målerinstallation
1.385,00 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling 100,00 Momsfrit
Udbringning af måler 240,00 300,00
Til elhandler via datahub Pris i kr., ekskl. moms Pris i kr.,inkl. moms
Aflæsningsbesøg 555,00 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00 837,50
Fjernbetjent afbrydelse 105,00 131,25
Fjernbetjent genåbning 105,00 131,25
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid
260,00 325,00
Fogedforretning, udkørende Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning 790,00 987,50
Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50
Genåbning 625,00 781,25
Genåbning uden for normal åbningstid 1.445,00 1.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 785,00 981,25
Nedtagning af måler 700,00 875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 93,75
Skønnet aflæsning 65,00 81,25
* Forgæves kørsel (træder i kraft 01.09.2017) 560,00 Momsfrit

* Gebyret er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr. 92/2016.
For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udg.pkt., at afbrydelsen sker som led i en restance-procedure.


Direkte til elhandler Pris i kr., ekskl moms. Pris i kr, inkl. moms
For sen betaling fra elhandler 310,00 387,50
Rykker til elhandler ved for sen betaling 100,00 125,00

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker | Whistleblowerordning

© Cerius 2019