Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Øvrige priser

Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

Priser pr. 1 januar 2018

BoligerInkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse
(Skal have egen stikledning)
Pr. bolig
(mindst 25 A stiksikring)
Over 25 A koster pr. A
17.375,00 kr.
1.293,75 kr.
Tæt/Lav bebyggelse
Rækkehus
Pr. bolig
13.750,00 kr.
Lejligheder
(Mere end 2 boliger
over hinanden)
Pr. lejlighed 11.500,00 kr.
Ungdoms- og plejeboliger
under 65 m2 (uden køkken)
Pr. lejlighed
6.025,00 kr.

ErhvervInkl. moms
Har normalt egen stikledning
Tilslutning på mindst 25 A
stikledning

17.375,00 kr.
Tilslutning over 25 A koster
pr. A

1.293,75 kr.
Ekstra Måler


Opsættes på eksisterende
stikledning, til erhverv
uden udvidelse af
leverings-omfanget.

Gælder også for genopretning
af udgået installation,
samt landbrug i alle
tilfælde
1.187,50 kr.

Bemærk der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Ved tilslutning fra 500 A er indtegningen i hele 100 A.

Øvrige installationer
(Ikke udelysanlæg)
Inkl. moms
Med målerMaks. tilslutning på 1 kVA.2.012,50 kr.
Uden måler
(Kun luftværnsirener)
Enfasede el-anlæg
(maks. tilslutning på 1 kVA).
kWh-forbruget beregnes som
tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.
2.012,50 kr.
Ladestandere under 50 kW*
25 A
Tilslutning over 25 A koster pr. A
15.312,50 kr.
612,50 kr.

Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:

  • Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
  • Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening - heller ikke hvis de kun er sæsonåbent.
    Disse installationer henføres til erhverv.

*Gælder kun ladestandere under 50 kW opsat i det offentlige rum. For ladestandere over 50 kW betales alm. tilslutningsbidrag.Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. indkøbscentreog parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. parkeringspladser langs offentlig vej. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW gælder til udgangen af 2019

UdelysanlægInkl. moms
Pr. tændskab med måler
Tilslutning på mindst 25 A stiksikring
Tilslutning over 25 A koster pr. A
17,375,00 kr.
1.293,75 kr.
Med målerMaks. tilslutning 1 kVA2.012,50 kr.

Landzoneområder

Når et fjernt beliggende anlæg skal tilsluttes, beregnes investeringsbidraget særskilt.

Betalingsbetingelser

Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.

Cerius anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 17. november 2015.

Det koster 2.375 kr. inkl. moms. at få etableret en pulsudgang.

Bemærk at Cerius ikke etablerer pulsudgange på 2-vejsmålere samt PSO-målere.

Læs mere om etablering af pulsudgange

I Cerius betaler vi omkostningerne til udskiftning af den første stiksikring, der springer på en installation. Kun i de tilfælde, hvor sprængningen skyldes overbelastning eller en fejl i installationen, opkræver vi betaling fra netkunden.

Inden du kører ud til en netkunde i forbindelse med udskiftning af en stiksikring, skal du kontakte vores Tekniske Kundesupport på telefon 70 29 20 24. På den måde undgår du at køre forgæves, i de tilfælde hvor vi allerede har kendskab til fejlen. Du skal være opmærksom på, at vi kun betaler for udkald til lokalområdet (en radius på 50 kilometer), og at alle 3 stiksikringer skal skiftes samtidig.

Her kan du bestille stiksikringsmateriel.

Priserne er gældende fra den 1. januar 2018 og er eksklusive moms:

Inden for normal arbejdstidUden for normal arbejdstid
Udskiftning af stiksikring eller første arbejdstime507,00 kr.1.318,00 kr.
Anden arbejdstime507,00 kr.1.318,00 kr.
Kørsel per kilometer;6,60 kr.
eller pr. time uanset tidspunkt75,00 kr.

I særlige tilfælde, hvor arbejdet er væsentligt mere tidskrævende end normalt, yder vi betaling for faktisk medgået tid til samme takster som ovenstående.

Udkaldstillæg samt udgift til lærlinge honoreres ikke.

Den 1. januar 2018 bortfalder blanketten ”Installatør-fejlmelding”. Det betyder, at din faktura fremover skal indeholde informationer om:
Kundens navn og adresse
Dato og tidspunkt
Årsag til udskiftning

Elektronisk faktura

Bemærk at Cerius kun modtager elektroniske fakturaer.Kan dit regnskabssystem ikke generere dette, kan den gratis service SPROOM benyttes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores Tekniske Kundesupport på telefon 70 29 20 24.;

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2017