Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Øvrige priser

Cerius indeksregulerer per 1. januar satserne for udskiftning af stiksikringer.

Information om priserne kan fås ved henvendelse til driftadmin@cerius.dk.

Elektronisk faktura

Vi modtager helst en elektroniske faktura til EAN-nummer 579 000 166 2233, senest en måned efter, at arbejdet er udført.

Kan dit regnskabssystem ikke generere dette, kan den gratis service SPROOM benyttes.

Tillæg, der alene vil blive fremsendt til dig som elinstallatør:

 • Ekstraordinært administrativ tillæg på 1.817 kr. plus moms

Administrativt tillæg til dækning af det ekstraordinære administrative merarbejde vi, som netselskab, bliver påført i bestemte situationer – opgaver der ligger ud over den daglige drift

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer:

 • Annullering af en tilmelding på et VE anlæg, efter vi har oprettet alle stamdata på DataHubben
 • Hvis en tilmelding annulleres efter måleren er udleveret
 • Hvis en måler fejlmonteres, eller ikke plomberes
 • Hvis der er bestilt en forkert måler
 • Manglende aflevering af en nedtaget måler
 • Hvis oplysninger om betaler er forkerte
 • Hvis faktureringsoplysninger er forkerte
 • Hvis der skal ændres betaler af tilslutningsbidrag

Tillæg for ekstraordinært besøg faktureres efter medgået tid

  Administrativt tillæg til dækning af ekstra ordinært besøg af montør eller tekniker, herunder kørsel, til en kundeinstallation.

  Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer

  • Ved fejlmontering af måleren, eller hvis måleren ikke plomberes.
  • Misligholdelse af aftalt møde

  Tillæg, der kan fremsendes såvel til netkunden og til dig som elinstallatør:

  • Tillæg for en ekstra måler på 1.249,73 kr. plus moms
  Ved ny ekstra måler på stik, bortkommen eller beskadiget måler fremsendes et tillæg til dækning af de omkostninger, der er forbundet med fremsendelse/udskiftning/erstatning af måleren på baggrund af de hændelser eller handlinger, der er fortaget af kunden/installatøren, og som dermed påfører Cerius, at skulle udskifte måleren udenfor normal cyklus.

  Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer

  • Bortkommen eller beskadiget måler eksempelvis hvis elinstallatøren mister måleren eller hvis netkunden beskadiger måleren (f.eks. ved brand).

  Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

  Priser per. 1 januar 2018

  BoligerInkl. moms
  Parcelhuse og fritidshuse
  (Skal have egen stikledning)
  Pr. bolig (mindst 25 A stiksikring)
  Over 25 A koster pr. A
  17.375,00 kr.
  1.293,75 kr.
  Tæt/Lav bebyggelse
  Rækkehus
  Pr. bolig
  13.750,00 kr.
  Lejligheder
  (Mere end 2 boliger over hinanden)
  Pr. lejlighed
  11.500,00 kr.
  Ungdoms- og plejeboliger
  under 65 m2 (uden køkken)
  Pr. lejlighed
  6.025,00 kr.

  ErhvervInkl. moms
  Har normalt egen stikledning
  Tilslutning på mindst 25 A stikledning

  17.375,00 kr.
  Tilslutning over 25 A koster pr. A

  1.293,75 kr.
  Ekstra Måler


  Opsættes på eksisterende stikledning,
  til erhverv uden udvidelse af leveringsomfanget.

  Gælder også for genopretning af udgået installation,
  samtlandbrug i alle tilfælde
  1.187,50 kr.

  Bemærk der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
  Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

  Ved tilslutning fra 500 Aer indtegningeni hele 100 A.

  Øvrige installationer
  (Gælder ikke udelysanlæg)
  Inkl. moms
  Uden måler

  Maks. tilslutning på 1 kVA.
  kWh-forbruget beregnes som
  tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.
  2.012,50 kr.
  Med målerMaks. tilslutning på 1 kVA.2.012,50 kr.
  Ladestandere*
  25 A
  Tilslutning over 25 A koster pr. A
  15.312,50 kr.
  612,50 kr.

  Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:

  • Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
  • Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening - heller ikke hvis de kun er sæsonåbent.
   Disse installationer henføres til erhverv.

  * Gælder kun Ladestandere opsat i det offentlige rum. Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, fx indkøbscentre og parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, fx parkeringspladser langs offentlige veje.

  UdelysanlægInkl. moms
  Pr. tændskab med måler
  Tilslutning på mindst 25 A stiksikring
  Tilslutning over 25 A koster pr. A
  17,375,00 kr.
  1.293,75 kr.
  Med målerMaks. tilslutning 1 kVA2.012,50 kr.

  Landzoneområder

  Når et fjernt beliggende anlæg skal tilsluttes, beregnes investeringsbidraget særskilt.

  Betalingsbetingelser

  Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.

  Cerius anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 17. november 2015.

  Det koster 2.375 kr. inkl. moms. at få etableret en pulsudgang.

  Bemærk at Cerius ikke etablerer pulsudgange på 2-vejsmålere samt PSO-målere.

  Læs mere om etablering af pulsudgange

  Kontakt os

  70 29 20 24

  Man-fre kl. 07.00-15.00
  (Lukket på alle helligdage)

  info@cerius.dk


  Cerius

  Hovedgaden 36, 4520 Svinninge        CVR-nummer 28 11 32 85

  © Cerius 2017