Pulsudgang

Det koster 2.375 kr. inkl. moms. at få etableret en pulsudgang.

Bemærk at Cerius ikke etablerer pulsudgange på 2-vejsmålere samt PSO-målere.