Tarifmodel 3.0

Hos Cerius har vi med glæde noteret os, at Forsyningstilsynet den 25. marts 2022 godkendte Green Power Denmarks (tidligere Dansk Energi) branchevejledning for Tarifmodel 3.0.

Tarifmodel 3.0 fokuserer på øget tidsdifferentiering samt kapacitetsbetaling og erstatter den nuværende tarifmodel. Således lægger modellen op til en mere fintmasket tidsdifferentiering, som afspejler de perioder hvor vores fælles elnet er hårdest belastet. Formålet med Tarifmodel 3.0 er bl.a. at understøtte den grønne omstilling, så elforbrug til fx elbiler og varmepumper, med fordel flyttes til perioder med mere ledig kapacitet i elnettet. Derved udnyttes vores eksisterede elnet bedre – i takt med at vi øger elektrificeringen af vores samfund.  

Cerius vil søge om Forsyningstilsynets godkendelse og påbegynde implementeringen af den nye model. Det er vores forventning at de nye tariffer varsles i anden halvår 2022, så tarifferne implementeres primo 2023.

Yderligere information om Tarifmodel 3.0 samt tariffer vil blive offentligt gjort på denne side i løbet af efteråret 2022.

Hvad er Forsyningstilsynet?

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor.