Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Tilslutningspriser

Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

Priser pr. 1 januar 2019

BoligerInkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse
(Skal have egen stikledning)
Pr. bolig
(mindst 25 A stiksikring)
Over 25 A koster pr. A

18.125,00 kr.
1.350,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger med en eller to etager i byzonerPr. bolig
14.375,00 kr.
Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner
Pr. lejlighed 12.000,00 kr.
Ungdoms- og plejeboliger
under 65 m2 (uden køkken)
Pr. lejlighed
6.293,75 kr.

ErhvervInkl. moms
Har normalt egen stikledning
Tilslutning på mindst 25 A
stikledning

18.125,00 kr.
Tilslutning over 25 A koster
pr. A

1.350,00 kr.
Ekstra Måler


Pris for måler, som opsættes på eksisterende stikledning kun til erhverv og landbrug, uden udvidelse af leveringsomfanget.
Gælder også for nye installationer, som oprettes på hvilende rettigheder.
1.187,50 kr.

Bemærk der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Ved tilslutning fra 500 A er indtegningen i hele 100 A.

Øvrige installationer
Inkl. moms
Med målerMaks. tilslutning på 1 kVA.2.100,00 kr.
Uden måler
(Kun luftværnsirener)
Enfasede el-anlæg
(maks. tilslutning på 1 kVA).
kWh-forbruget beregnes som
tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.
2.100,00 kr.
Ladestandere under 50 kW*
25 A
Tilslutning over 25 A koster pr. A
16.093,75 kr.
643,75 kr.

Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:

  • Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
  • Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening - heller ikke hvis de kun er sæsonåbent.
    Disse installationer henføres til erhverv.

*Gælder kun ladestandere under 50 kW opsat i det offentlige rum. For ladestandere over 50 kW betales alm. tilslutningsbidrag.Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. indkøbscentreog parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. parkeringspladser langs offentlig vej. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW gælder til udgangen af 2019.

Landzoneområder

Når et fjernt beliggende anlæg skal tilsluttes, beregnes investeringsbidraget særskilt.

VE forprojekter

Særligt for tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom elanlægget ikke tilsluttes.

Betalingsbetingelser

Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.

Cerius anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 17. november 2015.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019