Driftinformation:
0 Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Tilslutningspriser

Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

Priser pr. 1 januar 2019

BoligerInkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse
(Skal have egen stikledning)
Pr. bolig
(mindst 25 A stiksikring)
Over 25 A koster pr. A

18.125,00 kr.
1.350,00 kr.

Tæt/Lav bebyggelse
Rækkehus
Pr. bolig
14.375,00 kr.
Lejligheder
(Mere end 2 boliger
over hinanden)
Pr. lejlighed 12.000,00 kr.
Ungdoms- og plejeboliger
under 65 m2 (uden køkken)
Pr. lejlighed
6.293,75 kr.

ErhvervInkl. moms
Har normalt egen stikledning
Tilslutning på mindst 25 A
stikledning

18.125,00 kr.
Tilslutning over 25 A koster
pr. A

1.350,00 kr.
Ekstra Måler


Opsættes på eksisterende
stikledning, til erhverv
uden udvidelse af
leverings-omfanget.

Gælder også for genopretning
af udgået installation,
samt landbrug i alle
tilfælde
1.187,50 kr.

Bemærk der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Ved tilslutning fra 500 A er indtegningen i hele 100 A.

Øvrige installationer
(Ikke udelysanlæg)
Inkl. moms
Med målerMaks. tilslutning på 1 kVA.2.100,00 kr.
Uden måler
(Kun luftværnsirener)
Enfasede el-anlæg
(maks. tilslutning på 1 kVA).
kWh-forbruget beregnes som
tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.
2.100,00 kr.
Ladestandere under 50 kW*
25 A
Tilslutning over 25 A koster pr. A
16.093,75 kr.
643,75 kr.

Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:

  • Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
  • Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening - heller ikke hvis de kun er sæsonåbent.
    Disse installationer henføres til erhverv.

*Gælder kun ladestandere under 50 kW opsat i det offentlige rum. For ladestandere over 50 kW betales alm. tilslutningsbidrag.Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. indkøbscentreog parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. parkeringspladser langs offentlig vej. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW gælder til udgangen af 2019

UdelysanlægInkl. moms
Pr. tændskab med måler
Tilslutning på mindst 25 A stiksikring
Tilslutning over 25 A koster pr. A
18,125,00 kr.
1.350,00 kr.
Med målerMaks. tilslutning 1 kVA2.100,00 kr.

Landzoneområder

Når et fjernt beliggende anlæg skal tilsluttes, beregnes investeringsbidraget særskilt.

VE forprojekter

Særligt for tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom elanlægget ikke tilsluttes.

Betalingsbetingelser

Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.

Cerius anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 17. november 2015.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker

© Cerius 2019