Driftinformation:
1Afbrud
PRISER OG TARIFFER

Tilslutningspriser

Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

Priser pr. 1 januar 2020

Boliger Inkl. moms
Parcelhuse og fritidshuse
(Skal have egen stikledning)
Pr. bolig
(mindst 25 A stiksikring)
Over 25 A koster pr. A

18.500,00 kr.
1.375,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger med en eller to etager i byzoner Pr. bolig 14.687,50 kr.
Lejligheder dvs. boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner Pr. lejlighed 12.187,50 kr.
Ungdoms- og plejeboliger
under 65 m2 (uden køkken)
Pr. lejlighed 6.412,50 kr.

 

Erhverv Inkl. moms
Har normalt egen stikledning
Tilslutning på mindst 25 A
stikledning
18.500,00 kr.
Tilslutning over 25 A koster
pr. A
1.375,00 kr.
Ekstra Måler
Pris for måler, som opsættes på eksisterende stikledning kun til erhverv og landbrug, uden udvidelse af leveringsomfanget.
Gælder også for nye installationer, som oprettes på hvilende rettigheder.
1.187,50 kr.

Bemærk der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.

Ved tilslutning fra 500 A er indtegningen i hele 100 A.

Øvrige installationer
Inkl. moms
Med måler Maks. tilslutning på 1 kVA. 2.137,00 kr.
Uden måler
(Kun luftværnsirener)
Enfasede el-anlæg
(maks. tilslutning på 1 kVA).
kWh-forbruget beregnes som
tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.
2.137,00 kr.
Ladestandere under 50 kW* 25 A
Tilslutning over 25 A koster pr. A
16.406,25 kr.
656,25 kr.

Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:

  • Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
  • Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening - heller ikke hvis de kun er sæsonåbent.
    Disse installationer henføres til erhverv.

*Gælder kun ladestandere under 50 kW opsat i det offentlige rum. For ladestandere over 50 kW betales alm. tilslutningsbidrag.Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. indkøbscentreog parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, f.eks. parkeringspladser langs offentlig vej.

Ordningen med et nedsat tilslutningsbidrag for 50 kW-ladestandere med et strøm-træk fra elnettet til og med 160 ampere er taget til efterretning af Forsyningstilsynet d. 5. dec. 2019.

Landzoneområder

Når et fjernt beliggende anlæg skal tilsluttes, beregnes investeringsbidraget særskilt.

VE forprojekter

Særligt for tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der betaling efter regning for råd- og tilbudsgivning. Det gælder også, selvom elanlægget ikke tilsluttes.

Betalingsbetingelser

Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.

Cerius anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 3. december 2019.

 

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker | Whistleblowerordning

© Cerius 2019