Aktuelle strømafbrydelser
PROFESSIONELLE

Nyhedsbrev december 2017

Den første dag i det nye år skifter SEAS-NVE Net navn til Cerius og selskabet får samtidig ny visuel identitet.

De karakteristiske grønne biler beholder deres farve, men der vil stå Cerius på siderne når sjællænderne møder dem i landskabet. Og hver enkelt ansat har selv fået lov at vælge, om de vil køre med vindmøller -, sole-, lys, huse eller et helt tredje logo på bilerne.

Cerius vil stadig være en del af SEAS-NVE-koncernen. Navneskiftet sker som led i en lovændring, der skal sikre at forbrugerne tydeligere kan skelne mellem energikoncernerns netselskaber og deres kommercielle aktiviteter. Adskillelsen skal være gennemført af alle energiselskaber til sommer. SEAS-NVE har gennem en længere periode arbejdet intenst med navneskiftet og er nu klar et halvt år før tid.

Vi vil gerne gøre det nemt for forbrugerne at skelne mellem elnetselskabet og elhandelsselskabet. Med navneskiftet bliver det tydeligt, at det er Cerius, der helt håndgribeligt sørger for, at der altid er strøm i kontakterne på Syd- og Østsjælland, Lolland, Falster og øerne.

Den nye tydelige navneforskel på elnetforretningen og elhandelforretningen vil også hjælpe forbrugerne med at skelne mellem, hvad forskellige medarbejdere i SEAS-NVE-koncernen kan og må hjælpe med ifølge loven. Når kunden for eksempel får udskiftet en elmåler, så ved de færreste, at netselskabets montør for eksempel ikke må svare på spørgsmål om SEAS-NVE’s kommercielle produkter og tilbud.

Det nye navn, vil være at finde på logoer, beklædning, websider og altså også på siderne af de karakteristiske grønne biler fra ultimo december 2017.

Det nye navn betyder også nye plomber, og en ny måde at bruge dem på.

I forbindelse med navneændringen den 1. januar 2018 skifter vi også de nuværende blå SEAS-NVE plomber.

Fra den 1. januar 2018 fremsendes og benyttes i stedet blå plomber med Cerius. Plomberne er af samme fabrikat, som de nuværende blå plomber, og de bestilles og bruges fuldstændig som i dag. Efter den 1. januar må I meget gerne returnere alle ubrugte SEAS-NVE plomber, f.eks. i forbindelse med at I alligevel returnerer en måler.
Alle de blå SEAS-NVE plomber, der allerede sidder i eksisterende installationer, bliver ikke ændret.

De nye blå Cerius plomber kan efter 1. januar bestilles på Cerius hjemmeside, www.cerius.dk, fuldstændig som i dag.

Fra den 1. januar 2018 vil vi samtidig internt i Cerius begynde at bruge gule plomber med Cerius på. Det betyder at de målere og installationer, som medarbejdere fra Cerius plomberer, efter den 1. januar 2018 vil være med gule plomber. Det medfører, at vi bedre kan kontrollere hvilke installationer vi selv har plomberet, men ændrer ikke på installatørernes retningslinjer for brug af blå plomber. Ved eksempelvis ændring af en installation fjerner installatøren den gule plombe, og plomberer installationen med en blå plombe efter arbejdet er udført.

Bemærk samtidig, at der ikke ændres på reglerne i forhold til, at Cerius kan fremsende en faktura til installatører, for blandt andet manglende plombering af måler og målefelt.

Som en udløber af de øgede krav til en klar adskillelse er der blevet etableret et kundesupportteam i netselskabet.

Det betyder at der allerede nu sidder et dedikeret team og tager sig af alle henvendelser.

I forbindelse med navneskiftet har vi samtidig også reduceret antallet af mail adresser.
Det betyder at fra den 1. januar 2018 ændres følgende mailadresser:

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021