Aktuelle strømafbrydelser
PROFESSIONELLE

Nyhedsbrev november 2018

Det betyder, at du som autoriseret elinstallatørvirksomhed på 0,4kV nettet må:
  • Udtage og isætte stikledningssikringer i luftlednings- og kabelnet,
  • Betjene maksimalafbryder tilhørende den aktuelle kundes stikledning,
  • Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe, master og transformerstationer efter anvisning.
Hvis du har brug for en ekstra sikringsliste i forbindelse med etablering af en ny installation, skal du altid rette henvendelse til os – meget gerne på tilmeldingen på den nye installation.
Når du skal tilmelde en ny installation, er det en stor hjælp at få billeder fra stedet. Når du står ude på matriklen for at besigtige stedet, hjælper du både dig og os, hvis du tager to billeder af det skab, du ønsker tilslutning i og vedhæfter dem til tilmeldingen.
  • Et billede af lukket kabelskab og omgivelser ca. 5 meter fra,
  • Et billede af åbent kabelskab, så man kan se det, der er indvendigt i skabet.
Vi kan med det samme bestille eventuelle stumper, der mangler, for at du kan blive tilsluttet, og tilslutningspunktet er hurtigere klar til tilslutning af den nye installation.
Hvis det har været nødvendigt at føre kabler ind i vores anlæg, er det vigtigt, at du retablerer omkring kabelskabet. Vi gør rigtig meget for at holde skadedyr såsom mus, rotter og snegle ude af vores anlæg, så hjælp os med det ved at huske at:
  • Hvis du indfører stikledninger direkte i en 10/0,4 kV transformerstation, så skal du sørge for at lukke hullet rigtigt til igen. Dette gøres typisk ved at støbe op omkring kablet med ca. 5 cm beton inde i stationen under lavspændingstavlen.
  • Når stikledninger tilsluttes i kabelskabe, så skal du altid sikre dig, at du får sat dampspærre korrekt på plads omkring kablet igen. Dampspærre er typisk udført i skumgummi, koste eller en pose med isolering. Denne er monteret lige i jordniveau i kabelskabet. Det er vigtigt, at de monteres, så de slutter tæt til omkring kablet.
For at lette ekspeditionen for dig og for os, hjælper det rigtig meget, hvis du anfører det mobilnummer, vi skal ringe til, hvis vi har spørgsmål til afklaring på din tilmelding.
Ved tilmelding af pumpestationer, telemaster og andre ”løse genstande”, der ikke er direkte knyttet til en bestemt adresse, hjælper du også både dig selv og os, hvis du vedhæfter kortudsnit eller tegning, hvor installationen placeres.
Når du tilmelder et solcelleanlæg, og ejeren ikke har modtaget tilsagn om forhøjet afregning fra Energinet/Energistyrelsen, skal anlægsejer ved valg af nettoafregningsgruppe 1, 2 og 4 selv finde en produktions-elleverandør, som vil købe eventuel overskudsproduktion.
Kunden afregnes via produktions-elleverandøren for den produktion, som leveres til nettet.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021