Tilmelding af nye installationer

Vigtig information til installatører

Du kan ikke oprette og tilmelde ISB sager for nye installationer.
Vi har en fejl i forbindelse med validering af adresser.

Vi arbejder på at rette fejlen.

Ved tilmelding af nye installationer skal du sende en skitse eller et kort til os, hvor du tydeligt markerer, hvor du placerer den nye installation. Du kan sende skitsen/kortet på din sag sammen med installationsblanketten eller via mail til Cerius, installationsafdelingen: teknik@cerius.dk

 • Blankettype skal være udfyldt med den relevante aktivitet
 • Kategori skal udfyldes korrekt.

Installationsadressen skal fremgå tydeligt m/tilhørende kundenavn, adresse og evt. matrikelnummer.

Angiv betaler af forbrug eller betaler af tilslutningsbidrag – Hvis installationsadresse afviger fra tilbudsadresse, så skal tilbudsadresse udfyldes med kundenavn og adresse. Ved virksomheder skal CVR/SE-nr. oplyses. Ved elektronisk fakturering skal EAN nummer ligeledes oplyses.

 • Ledningsspecifikationer oplyses ved ønsket tilslutningspunkt
 • Kabelstikoplysninger med status, type og ampere skal udfyldes
 • Hvis den nye installation er placeret på den eksisterende stikledning, skal det oplyses, på hvilket installationsnummer / husnummer / målernummer, den nye installation tilsluttes
 • Maksimalafbryder leveres og opsættes af Cerius i transformerstation for installationer på 500 A eller der over. Cerius anvender normalt 1250 A eller 1600 A maksimalafbrydere.
 • Hvis du er i gang med en tilmelding og der ikke er plads i kabelskabet, så vil det lette sagsbehandlingen, hvis vi sammen med opgaven kan få 2 billeder af hele kabelskabet:
  • Et billede hvor kabelskabet er åbent
  • Et billede hvor kabelskabet er lukket

  På billederne skal vi kunne se den eksisterende bestykning i skabet, men også se hvilken belægning skabet står i, f.eks. fliser, asfalt, jord eller lign.

 • Målertype og målerplacering skal fremgå tydeligt
 • Ønsker du en måler tilsendt skal feltet – ja/nej udfyldes. Cerius anvender ikke DIN-skinne målere
 • Målere for transformermåling fremsendes ikke, dem sætter Cerius op
 • Anvendelse, her skal du oplyse, om der er elvarme eller ej og evt. motorstørrelse og startform. Ved tilmeldinger > 63 A skal du fremsende tavletegning. Du skal oplyse effekt, når det drejer sig om et anlæg til vedvarende energi

Hvis du har bemærkninger til sagen, kan du skrive dem i dette felt på blanketten.

Cerius skriver relevante oplysninger i dette felt på blanketten.

Tilmeld dine installationer til elnettet

Når du opretter en tilmelding Cerius’ elnet, er det vigtigt, at alle felter på installationsblanketten bliver udfyldt korrekt. De data, du oplyser på tilmeldingen, bliver oprettet i Cerius’ datasystemer – og de bliver videregivet til den centrale DataHub hos Energinet.dk.

 • Tilbudsadressen er særlig vigtig, da kunden oftest ikke er flyttet ind på den nye adresse, når vi modtager tilmeldingen
 • Kundeoplysninger, det vil sige navn, adresse, CVR-nummer / EAN-nummer skal være korrekt, så oplysningerne stemmer med de oplysninger, der bliver registreret hos Energinet i datahubben
 • Nye elinstallationer, udvidelser samt ændringer af eksisterende installationer, herunder tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal du også tilmelde. Husk at sende en tilmelding for hver installation, du ændrer på
 • Hvis du ønsker at tilslutte et bestemt kabelskab, kan du notere det på blanketten. Husk at anføre kabelskabsnummer og eventuelt det husnummer, som skabet er placeret ud for
 • Annullerer du en sag, hvor Cerius har fremsendt en måler, eller bestiller du en forkert måler, skal du være opmærksom på, at du skal kontakte Cerius inden 14 dage efter, du har modtaget måleren.

Tilmeldinger, der er mangelfuldt udfyldt, eller ikke er i den rigtige kategori, vil blive afvist.