Aktuelle strømafbrydelser
PROFESSIONELLE

Tilmelding af nye installationer

Ved tilmelding af nye installationer skal du sende en skitse eller et kort til os, hvor du tydeligt markerer, hvor du placerer den nye installation. Du kan sende skitsen/kortet på din sag sammen med installationsblanketten eller via mail til Cerius, installationsafdelingen.

 • Blankettype skal være udfyldt med den relevante aktivitet
 • Kategori skal udfyldes korrekt.
 • Installationsadressen skal fremgå tydeligt m/tilhørende kundenavn, adresse og evt. matrikelnummer.
 • Angiv betaler af forbrug eller betaler af tilslutningsbidrag – Hvis installationsadresse afviger fra tilbudsadresse, så skal tilbudsadresse udfyldes med kundenavn og adresse. Ved virksomheder skal CVR/SE-nr. oplyses. Ved elektronisk fakturering skal EAN nummer ligeledes oplyses.
 • Ledningsspecifikationer oplyses ved ønsket tilslutningspunkt
 • Kabelstikoplysninger med status, type og ampere skal udfyldes
 • Hvis den nye installation er placeret på den eksisterende stikledning, skal det oplyses, på hvilket installationsnummer / husnummer / målernummer, den nye installation tilsluttes
 • Maksimalafbryder leveres og opsættes af Cerius i transformerstation for installationer på 500 A eller der over. Cerius anvender normalt 1250 A eller 1600 A maksimalafbrydere.
 • Hvis du er i gang med en tilmelding og der ikke er plads i kabelskabet, så vil det lette sagsbehandlingen, hvis vi sammen med opgaven kan få 2 billeder af hele kabelskabet:
  • Et billede hvor kabelskabet er åbent
  • Et billede hvor kabelskabet er lukket

  På billederne skal vi kunne se den eksisterende bestykning i skabet, men også se hvilken belægning skabet står i, f.eks. fliser, asfalt, jord eller lign.

 • Målertype og målerplacering skal fremgå tydeligt
 • Ønsker du en måler tilsendt skal feltet – ja/nej udfyldes. Cerius anvender ikke DIN-skinne målere
 • Målere for transformermåling fremsendes ikke, dem sætter Cerius op
 • Anvendelse, her skal du oplyse, om der er elvarme eller ej og evt. motorstørrelse og startform. Ved tilmeldinger > 63 A skal du fremsende tavletegning. Du skal oplyse effekt, når det drejer sig om et anlæg til vedvarende energi
 • Hvis du har bemærkninger til sagen, kan du skrive dem i dette felt på blanketten.
 • Cerius skriver relevante oplysninger i dette felt på blanketten.

Installationsblanket

Elektronisk installationsblanket

Husk at du skal bruge den elektroniske installationsblanket til at tilmelde dine installationer til elnettet.

Find blanketten her

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021