Driftinformation:
0 Afbrud
NETKUNDER

Udvidelser og nye tilslutninger

Ved udvidelse af eksisterende tilslutninger og nye tilslutninger betaler netkunder et tilslutningsbidrag til Cerius. Vores priser for det tilmeldte leveringsomfang følger Dansk Energis Standardbidrag. Installationsblanketten må IKKE benyttes som tilbudsgivning til netkunder.

Udfyld installationsblanketten

TILBAGEBETALING

Tilbagebetaling ved ændringer

  • Hvis du annullerer din tilmelding på Installationsblanketten inden 14 dage efter tilmeldingsdatoen, krediterer vi tilslutningsbidraget. Det er kun betalte tilslutningsbidrag, som ikke krediteres
  • Hvis du ønsker at reducere leveringsomfanget, tilbagebetaler vi ikke tilslutningsbidrag. Ved installationer, som udgår forbliver tilslutningsbidraget en hvilende rettighed på den pågældende matrikel i 10 år.
  • Leveringsomfanget kan flyttes til en anden matrikel, hvis det nye tilslutningspunkt er tilknyttet den samme udføring, og hvis tilslutningspunktet er tættere på transformeren – mod energiretningen. Leveringsomfanget kan kun flyttes, hvis ejerforholdet er det samme
  • Hvis tilslutningspunktet ændres, betaler slutkunden de faktiske omkostninger til Cerius.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge        CVR-nummer 28 11 32 85                            EAN-nummer 579 000 166 2264

© Cerius 2017