Udvidelser og nye tilslutninger

Ved udvidelse af eksisterende tilslutninger og nye tilslutninger betaler netkunder et tilslutningsbidrag til Cerius. Vores priser for det tilmeldte leveringsomfang følger Dansk Energis Standardbidrag. Installationsblanketten må IKKE benyttes som tilbudsgivning til netkunder.

Udarbejdelse af projekt

Hvis du, som bygherre, rådgiver eller elinstallatør, skal bygge et sted, hvor udmatrikulering og adresser endnu ikke er endelig på plads, kan Cerius oprette et projekt og projektere tilslutningspunkter. Projektering kan ske før den endelige adressetildeling er på plads, men det er kun muligt for større byggesager på over 250 Amp.

Der vil blive opkrævet et tilslutningsbidrag ud fra, hvad der efter aftalen skal etableres, og anlægsarbejdet kan først påbegyndes, når indbetalingen er modtaget.

Vil du gerne opstarte et projekt, så skal du sende en mail til ledningsprojekter@cerius.dk

Tilbagebetaling ved ændringer

  • Hvis du annullerer din tilmelding på Installationsblanketten inden 14 dage efter tilmeldingsdatoen, krediterer vi tilslutningsbidraget.
  • Hvis du ønsker at reducere leveringsomfanget, tilbagebetaler vi ikke tilslutningsbidrag. Ved installationer, som udgår forbliver tilslutningsbidraget en hvilende rettighed på den pågældende matrikel i 10 år.
  • Leveringsomfanget kan flyttes til en anden matrikel, hvis det nye tilslutningspunkt er tilknyttet den samme udføring, og hvis tilslutningspunktet er tættere på transformeren – mod energiretningen. Leveringsomfanget kan kun flyttes, hvis ejerforholdet er det samme
  • Hvis tilslutningspunktet ændres, betaler slutkunden de faktiske omkostninger til Cerius.