Tariffer og netabonnement

Til kunder i Nakskov

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Cerius står for at transportere strømmen.

Du betaler et månedligt abonnement og tarif
Din omkostning som elnetkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din kundekategori og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet har godkendt.

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor. Læs mere på forsyningstilsynet.dk.

Din kundekategori bestemmer prisen
Kundekategorien C anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

Se priser med og uden moms
I tabellen nedenfor ser du de aktuelle priser inklusiv moms. Vil du se priser eksklusiv moms, kan du slå moms-knappen til over tabellen øverst til højre.

Aktuelle priser 1. januar 2024

Sådan fastsætter vi tarifferne (Tarifmodel)

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

  • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
  • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender
  • Enkelthed
  • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

  • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
  • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
  • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
  • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
  • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
  • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.