Cerius-Radius og Dansk Fjernvarme lancerer fælles publikation

I en tid, hvor energilandskabet gennemgår markante forandringer, er samarbejde nøglen til succes.

Cerius-Radius og Dansk Fjernvarme er derfor gået sammen om at informere fjernvarmeværkerne om omstillingen til elbaseret fjernvarmeproduktion i publikationen ’Sæt strøm til fjernvarmen’.

Publikationen henvender sig primært til de fjernvarmeselskaber, der vil elektrificere deres varmeproduktion i Cerius-Radius’ forsyningsområde i Østdanmark. Publikationen kommer blandt andet omkring hvad en effektiv udrulning af fjernvarme kræver og værdien i, at fjernvarmeselskab og netselskab tidligt i planlægningsfasen arbejder tæt sammen om både planlægning og tidspunktet for egentlig udbygning.

Vores partnerskab med Dansk Fjernvarme er drevet af en fælles forståelse for, at den grønne omstilling kræver en koordineret indsats fra de forskellige aktører i energi- og varmesektoren.

Sammen kan vi både identificere synergier og indbyrdes afhængigheder i arbejdet med udfasning af naturgas og implementering af el. Og sammen kan vi opretholde og styrke en samfundskritisk infrastruktur, mens vi bevæger os mod en mere bæredygtig fremtid.

Læs ‘Sæt strøm til fjernvarmen her.

Seneste nyheder