Vi er ISO-certificeret

Cerius er ISO-certificeret i tre internationale standarder:

  • ISO 14001, som er et Miljøledelsessystem
  • ISO 45001, som er Arbejdsmiljøledelsessystem
  • ISO 55001, som er et Asset Management-ledelsessystem

ISO 14001, 45001 og 55001 er alle internationale standarder, som stiller krav til, hvordan vi styrer vores arbejdsprocesser og aktiver. Certificeringerne betyder, at vi forpligter os til en dokumenteret proces, hvor vi arbejder med løbende forbedringer og forebyggelse af hændelser.

Hvert år foretages der ekstern audit af vores ledelsessystemer, hvor det kontrolleres, at vi fortsat lever op til kravene. Certifikaterne bliver fornyet hvert tredje år.