Forstå din elregning

Din elregning består af flere dele

Som elkunde betaler du for den strøm, du bruger, hos din elleverandør. Derudover kommer omkostninger til transport af strøm samt afgifter til staten og moms. Det er derfor både opkrævninger fra din elleverandør, dit netselskab og staten, som elleverandøren sender dig i én samlet regning.

Bliv klogere på, hvordan din elregning fordeler sig.

Elektricitet

Betalingen for den strøm, du bruger, udgør 32 % af din samlede elregning. 

Distribution (nettarif og netabonnement)

I Cerius sørger vi for, at strømmen sendes gennem elnettet ud til din bolig. Prisen for transport af strøm udgør cirka 18 % af din samlede elpris.

Nettariffen dækker vores arbejde med at drifte, vedligeholde og udbygge elnettet, så du er sikret strøm døgnet rundt – både nu og i fremtiden.

Netabonnementet dækker omkostningerne til din elmåler. Elmåleren er fjernaflæst, hvilket gør det muligt for dig at følge dit elforbrug på timebasis, og muligt for os at måle dit forbrug og sende oplysningerne til din elleverandør.

Vi sender opkrævning for transport og netabonnement til din elleverandør, der sidenhen afregner med dig via din elregning. Du kan læse mere om tariffer og netabonnement her.

Transmission, elafgift og moms

Strømmen, der løber i de danske elnetselskabers kabler, kommer fra det overordnede danske transmissionsnet, der ejes og drives af Energinet. Energinet er statsejet og har til opgave at sikre konstant balance mellem elproduktion og elforbrug. Du betaler en transmissionstarif til Energinet, der udgør 4 % af din samlede elregning.

Herudover betaler du elafgift og moms til staten, der samlet udgør 46 % af den samlede elregning.

Figuren her viser, hvordan din elregning fordeler sig per kWh.

Modellen tager udgangspunkt i nettarifferne pr. 1. oktober 2023 og er baseret på forward elpriser og elafgift pr. 15. august 2023, for et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Fælles om elnettet

Du kan følge elprisen time for time via din elleverandørs app eller hjemmeside. Som tommelfingerregel er prisen på el lavest om natten og dyrest i tidsrummet 17:00 – 21:00. Det kan sammenlignes med at købe en togbillet, der er billigst uden for myldretiden.

Kan du lægge noget af dit strømforbrug uden for elnettets myldretid, kan du spare penge her og nu. Samtidig er du med til at udnytte elnettet bedre, og du bidrager til at holde omkostningerne til elnettet nede på sigt. Vi er nemlig fælles om elnettet.

Læs mere om timetariffer og fleksibelt forbrug

Gebyrer og tilslutningsbidrag

Der kan være gebyrer, som også opkræves via din elregning, eller som opkræves direkte af os. Hvis du fx har et nybygget hus, der skal tilsluttes elnettet, skal du betale et tilslutningsgebyr. Det kan du læse mere om her.

Se gebyrer

Se tilslutningsbidrag