Tariffer og netabonnement

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Cerius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor. Se mere på forsyningstilsynet.dk

Forbrugstypen C-kunder anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

De højere elpriser medfører ændringer i nettariffen per 1. januar 2023

Tarifmodel

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

  • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
  • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender
  • Enkelthed
  • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

  • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
  • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
  • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
  • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
  • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
  • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

Læs mere om tarifmodel 3.0

Historiske tariffer

Se vores tidligere tariffer fra før og efter engrosmodellen trådte i kraft.

A-høj

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.497

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.511
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
0,93
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.483
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.497

Producenter – Vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

A-lav

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms

1.213

 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
2,15
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.185
Årligt betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Producenter – Vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

B-høj

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms1.213
 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
5,46
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.185
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

B-lav

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms559

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms573
 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
7,55
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms545
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms559

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

C

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms699

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms716
 
Rådighedsbetaling
Rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms19,27
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år inkl. moms682
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år inkl. moms
81,25

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms698

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms548

A-høj

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-0,49-1,31-2,34
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Ekstraordinær rabat inkl. moms-0,61-1,64-2,92
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.497

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-0,49-1,31-2,34
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Ekstraordinær rabat inkl. moms-0,61-1,64-2,92
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.511
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
0,93
Rabat rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
-0,93
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.483
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Ekstraordinær rabat ekskl. moms– 0,49-1,31-2,34
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Ekstraordinær rabat inkl. moms-0,61-1,64-2,92
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.497

Producenter – Vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms0,491,312,34
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-0,49-1,31-2,34
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms0,611,642,92
Ekstraordinær rabat inkl. moms-0,61-1,64-2,92
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

A-lav

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-1,45-2,94-4,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Ekstraordinær rabat inkl. moms-1,82-3,68-5,71
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-1,45-2,94-4,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Ekstraordinær rabat inkl. moms-1,82-3,68-5,71
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms

1.213

 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
2,15
Rabat rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius
ekskl. moms
-2,15
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.185
Årligt betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-1,45-2,94-4,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Ekstraordinær rabat inkl. moms-1,82-3,68-5,71
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Producenter – Vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms1,452,944,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-1,45-2,94-4,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms1,823,685,71
Ekstraordinær rabat inkl. moms-1,82-3,68-5,71
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

B-høj

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Ekstraordinær rabat ekskl. moms– 2,93-7,20-12,29
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Ekstraordinær rabat inkl. moms– 3,66-9,01-15,36
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Ekstraordinær rabat ekskl. moms– 2,93-7,20-12,29
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Ekstraordinær rabat inkl. moms– 3,66-9,01-15,36
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms1.213
 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
5,46
Rabat rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
-5,46
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms1.185
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Ekstraordinær rabat ekskl. moms– 2,93-7,20-12,29
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Ekstraordinær rabat inkl. moms– 3,66-9,01-15,36
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms1.199

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms2,937,2012,29
Ekstraordinær rabat ekskl. moms– 2,93-7,20-12,29
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms3,669,0115,36
Ekstraordinær rabat inkl. moms– 3,66-9,01-15,36
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

B-lav

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-4,86-10,48-16,77
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Ekstraordinær rabat inkl. moms-6,08-13,10-20,96
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms559

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-4,86-10,48-16,77
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Ekstraordinær rabat inkl. moms-6,08-13,10-20,96
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms573
 
Rådighedsbetaling
Rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
7,55
Rabat rådighedstarif øre/kWh af eget forbrug til
Cerius ekskl. moms
-7,55
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år ekskl. moms545
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år ekskl. moms
65

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-4,86-10,48-16,77
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Ekstraordinær rabat inkl. moms-6,08-13,10-20,96
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms559

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms4,8610,4816,77
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-4,86-10,48-16,77
Samlet tarifbetaling ekskl. moms000
Nettarif inkl. moms6,0813,1020,96
Ekstraordinær rabat inkl. moms-6,08-13,10-20,96
Samlet tarifbetaling inkl. moms000
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms439

C-kunder

Forbrugskunder

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-15,41-47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms00
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms-19,26-59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms00
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms699

Egenproducenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-15,41-47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms00
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms-19,26-59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms00
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms716
 
Rådighedsbetaling
Rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms19,27
Rabat rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms-19,27
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år inkl. moms682
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år inkl. moms
81,25

Producenter

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-15,41-47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms00
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms-19,26-59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms00
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms698

Producenter – vindmøller

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Nettarif ekskl. moms15,4147,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms-15,41-47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms00
Nettarif inkl. moms19,2659,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms-19,26-59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms00
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms548

C

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastSpidslast
Ekskl. moms15,8348,00
Inkl. Moms19,7959,99

B-lav

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Ekskl. moms5,2910,9017,19
Inkl. moms6,6113,6321,49

B-høj

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Ekskl. moms3,357,6312,72
Inkl. moms4,199,5415,90

A-lav

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Ekskl. moms1,883,374,99
Inkl. moms2,354,216,24

A-høj

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
 LavlastHøjlastSpidslast
Ekskl. moms0,911,742,76
Inkl. moms1,142,173,45

C

Nettarif pr. 1. februar 2019Øre/kWh
Transportbetaling Cerius
Transportbetaling Cerius

19,07

Samlet pris pr. kWh ekskl. moms19,07
Moms 25 %

4,77

Samlet pris pr. kWh inkl. moms23,84
 
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms

841

B-lav

Nettarif pr. 1. januar 2020Øre/kWh
Transportbetaling Cerius
Transportbetaling Cerius

10,00

Samlet pris pr. kWh ekskl. moms10,00
Moms 25 %

2.49

Samlet pris pr. kWh inkl. moms12,49
 
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms

673

B-høj

Nettarif pr. 1. januar 2020Øre/kWh
Transportbetaling Cerius
Transportbetaling Cerius

7,01

Samlet pris pr. kWh ekskl. moms7,01
Moms 25 %

1,75

Samlet pris pr. kWh inkl. moms8,76
 
Netabonnement
Årlig netabonnement kr./år ekskl. moms

1.313

A-lav

Nettarif pr. 1. januar 2020

Øre/kWh

Transportbetaling Cerius
Transportbetaling Cerius

3,12

Samlet pris pr. kWh ekskl. moms3,12
Moms 25 %

0,78

Samlet pris pr. kWh inkl. moms3,90
 
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms

1.313

A-høj

Nettarif pr. 1. januar 2020

Øre/kWh

Transportbetaling Cerius
Transportbetaling Cerius

1,63

Samlet pris pr. kWh ekskl. moms1,63
Moms 25 %

0,41

Samlet pris pr. kWh inkl. moms2,04
 
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år ekskl. moms

1.611