Aktuelle strømafbrydelser
PROFESSIONELLE

Udskiftning af stiksikringer

Det skal du gøre som elinstallatør

Hvis en kunde mangler strøm, skal du eller kunden først kontakte Cerius. Vi kontrollerer elmåleren via fjernadgang for at se, om der er spænding på alle elmålerens faser. Herefter sker der et af følgende:

Der er spænding på alle elmålerens faser

Fejlen er i elnetkundens forbrugsinstallation og Cerius kan ikke udbedre fejlen. Elnetkunden aftaler selv det videre forløb med dig som elinstallatør og betaler selv for arbejdet på sin installation.

Der mangler spænding på elmåleren ved ikke overdraget stikledning

Der mangler spænding på en eller flere af elmålerens faser, og stikledningen er ikke overdraget til Cerius. Vi undersøger, om der er fejl i forsyningsnettet ved at kontrollere, om andre kunder med tilslutning i samme kabelskab oplever lignende problemer.

  • Hvis ingen andre kunder oplever problemer, skal elnetkunden selv aftale det videre forløb med dig som elinstallatør og selv betale for arbejdet på stikledningen.
  • Hvis andre kunder med tilslutning i samme kabelskab har tilsvarende fejl, sender Cerius en tekniker for at løse problemet.

Inden du går i gang

Inden du kører ud til en netkunde i forbindelse med udskiftning af en stiksikring, skal du kontakte vores Tekniske Kundesupport på telefon 70 29 20 24. På den måde undgår du at køre forgæves, i de tilfælde hvor vi allerede har kendskab til fejlen. Du skal være opmærksom på, at vi kun betaler for udkald til lokalområdet (en radius på 50 kilometer), og at alle 3 stiksikringer skal skiftes samtidig.

Her kan du bestille stiksikringsmateriel

I Cerius betaler vi omkostningerne til udskiftning af den første stiksikring, der springer på en installation. Kun i de tilfælde, hvor sprængningen skyldes overbelastning eller en fejl i installationen, opkræver vi betaling fra netkunden.

Priserne er gældende fra den 1. januar 2021 og er eksklusive moms:

 

Inden for normal arbejdstid

Uden for normal arbejdstid

Udskiftning af stiksikring eller første arbejdstime

520,00 kr.

1.350,00 kr.

Anden arbejdstime

520,00 kr.

1.350,00 kr.

Kørsel per kilometer;

7,00 kr.

 

eller pr. time uanset tidspunkt

80,00 kr.

 

I særlige tilfælde, hvor arbejdet er væsentligt mere tidskrævende end normalt, yder vi betaling for faktisk medgået tid til samme takster som ovenstående.

Udkaldstillæg samt udgift til lærlinge honoreres ikke.

Den 1. januar 2018 bortfalder blanketten ”Installatør-fejlmelding”. Det betyder, at din faktura fremover skal indeholde informationer om:

  • Kundens navn og adresse
  • Dato og tidspunkt
  • Årsag til udskiftning

Elektronisk faktura

Bemærk at Cerius kun modtager elektroniske fakturaer. Kan dit regnskabssystem ikke generere dette, kan den gratis service SPROOM benyttes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores Tekniske Kundesupport på telefon 70 29 20 24.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021