Undgå graveskader

Kender du denne situation - du graver, og pludselig rammer du en ledning, der ligger i jorden?

Vi oplever en stigning i antallet af graveskader på vores ledninger.

At lave en graveskade på en strømførende ledning er forbundet med:

 • En fysisk fare for dem, der graver
 • En risiko for at strømmen forsvinder i lokalområdet
 • En omkostning ved reparation og skadeudbedring.

Men mange graveskader kan undgås – se her, hvad du skal gøre.

Inden du graver - undersøg, om der ligger ledninger i jorden. Det er lovpligtigt!

 • Log ind på ”ledningsejerregisteret” LER og opret en graveforespørgsel
 • Senest efter fem dage modtager du ledningsplaner og betingelser direkte fra ledningsejerne
 • Inden du går i gang med at grave, skal du søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed
 • Er du i tvivl, og ikke selv kan fastlægge ledningernes placering, kan du altid kontakte Cerius på telefon 70 29 20 24 for at træffe aftale om afsætning af ledninger
 • Kontakt os hurtigst muligt og senest fem dage før gravearbejdet påbegyndes

Hvis uheldet er ude

Ved personskade

 • Ring omgående til alarm 112
 • Ring til os på telefon 70 29 20 24
 • Afvent hjælp.

Ved overgraving eller overfladiske skrammer på Cerius' ledninger

 • Ring omgående til os på telefon 70 29 20 24
 • Afvent Cerius’ beredskab.

Vidste du ...

 • At du, som graveentreprenør, skal sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet? Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.

Tjek vores ledningsnet - før du graver

Bemærk! Cerius onlineservice er kun et supplement til de fremsendte ledningsplaner fra LER.dk. Det er derfor ikke nok, at du alene orienterer dig i vores onlineservice. Du kan læse mere i vores betingelser og miniguides herunder.

Links

Vigtigt

 • Tjek altid visningen med noget synligt, som f.eks. et kabelskab
 • Se signaturforklaringer i ’betingelserne’
 • Elnettet vises kun, når kortet vises i målestok mindre end 1:1000
 • Stikledninger vises ikke geografisk korrekt, men kun som en forbindelse mellem kabelskab til matrikel