Tilslutningsbestemmelser

Gældende fra 1. juli 2021

Tilslutningsbestemmelserne er blevet opdateret, som følge af ændrede regler for betaling af leveringsomfang for boliger og erhverv.

Cerius’ bestemmelser for tilslutning til- og brug af vores distributionsnet er opdelt i tre dele:

Del 1: Generelle bestemmelser om:

 • Aftaleforholdet mellem kunden og netselskabet
 • Ansvarsfordeling
 • Behandling af personoplysninger
 • Kundeklager med videre.

Del 2: Bestemmelser om:

 • Elinstallationer hos forbrugeren
 • Måling og aflæsning af kundens elforbrug
 • Netselskabets adgang til elinstallationer og elanlæg på kundens ejendom
 • Afbrydelse og genåbning af strøm med videre.

Del 3: Indeholder bestemmelser om:

 • Tilslutning til distributionsnettet
 • Ændringer i nettilslutningen
 • Forsyning af andre kunder via elanlæg på kundens ejendom
 • Betaling af tilslutningsbidrag med videre.

Standardaftale mellem netselskab og elleverandør - Standardaftale og servicevilkår

Her finder du Dansk Energis standardaftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af distributionsnettet samt servicevilkår.

Pr. 1. november 2021 er der kommet ny version af Dansk Energis Standardaftale og Servicevilkår. Du kan finde de nye versioner her.

Download standardaftalen

Download bilag til aftalen om vilkår for serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Væsentlige og uacceptable forstyrrelser

Et forbrugsanlæg skal opfylde de til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser.

Cerius er efter Tilslutningsbestemmelserne og tekniske betingelser i øvrigt, forpligtet til at opretholde en tilfredsstillende spændingskvalitet og skal sikre, at kunder og producenter ikke forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet. Hvis en kundes elinstallationer eller elektriske apparater forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe eller betale netselskabets omkostninger til afhjælpning. Cerius kan foretage målinger for at sikre, at kunder og producenter ikke forårsager forstyrrelser. Cerius henholder sig til branchens Vejledninger for nettilslutning af forbrugsinstallationer til henholdsvis lavspændingsnettet samt mellem- og højspændingsnettet, som begge kan findes på Dansk Energis hjemmeside: Tilslutning i lavspænding + Tilslutning i mellem- og højspænding