Trinvis fuldt leveringsomfang

Trinvis fuldt leveringsomfang Hvis din tilslutning er så stor, at der ikke umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet i elnettet, kan det i nogle tilfælde lade sig

Milliard-udbud skal bidrage til at fremtidssikre Cerius’ elnet

Cerius og Radius investerer massivt i udbygningen af elnettet, for at kunne følge med kundernes efterspørgsel og behov. Derfor har netselskabernes fælles driftselskab, Nexel, netop offentliggjort et udbud på en værdi af over 1 mia. kr. på op mod 23 nye hovedstationer.

Flowproces, hvad skal der til

Flowproces, hvad skal der til? Krav til at projektet kan oprettes som Flowproces: Projektet skal angå etablering af en enkel kompaktstation, der skal stå på

Tilslutningstider

Tilslutning til elnettet og tilslutningstider Alle borgere, virksomheder og organisationer har ret til at blive tilsluttet elnettet. Cerius har ansvaret for, at elnettet i vores

Lokal kollektiv tarifering

Når kunder går sammen på for eksempel villaveje, i boligforeninger og lignende om at styrke det lokale grønne engagement, så mener vi, at dette skal