Intern overvågning

Lige adgang til elnettet

For at sikre den frie konkurrence på det danske elmarked, skal alle elnetselskaber i Danmark sikre alle aktører lige adgang til elnettet.

Vi beskriver vores indsats i et internt overvågningsprogram. Hertil udarbejder vi en årsberetning, som vi hvert år senest den 1. juni anmelder og offentliggør til Forsyningstilsynet.

Som led i programmet har vi en direktionsinstruks, der beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem direktøren og bestyrelsen.