Bestil materiel

Sådan bestiller du:

  • Plomber
    Kontrollér om installationen er plomberet ved besøg hos kunden. Det er vigtigt, at klemmekassen plomberes, fordi det er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang. Det er altid en elinstallatørvirksomhed, der skal plombere en installationen
  • Stikledning
    Stikledningen skal tilsluttes af i overensstemmelse med anvisningen fra Cerius.

Trin 1 af 7 - Sikringer

Vælg det antal sikringer du ønsker at bestille