Fjernvarmesamarbejde

De danske fjernvarmeselskaber er i fuld gang med at rulle fjernvarme som varmekilde ud til flere og flere kunder i Danmark. Og samtidig er de selv i gang med at udfase brugen af naturgas til fordel for el.

Når varmeværker går væk fra de fossile brændstoffer for i stedet at bruge eldrevne kedler i varmeproduktionen, øger det belastningen af elnettet så markant, at det kræver en tilsvarende udbygning af elnettets infrastruktur. Ellers er der ganske enkelt ikke tilstrækkelig kapacitet i elnettet til at forsyne de eldrevne fjernvarmeværker.

Koordineret parløb er afgørende
Udbygning af elnettet er en kompleks opgave, der involverer mange aktører ud over det enkelte fjernvarmeværk og eldistributionsselskab. Og det er en opgave, der skal løses i tæt samarbejde aktørerne imellem for at sikre, at udrulningen af den eldrevne fjernvarme og udbygningen af elnettet foregår parallelt.

Sæt strøm til fjernvarmen

Cerius-Radius er gået sammen med brancheorganisationen Dansk Fjernvarme om at informere østdanske fjernvarmeværker om hele den proces, der går forud for omstillingen til elbaseret fjernvarmeproduktion. 

Da Dansk Fjernvarme holdt deres landsmøde i oktober 2023, præsenterede vi sammen publikationen ‘Sæt strøm til fjernvarmen’.

Publikationen har til formål at klæde fjernvarmeselskaberne på – gennem viden og forventningsafstemning – så vi sammen kan opretholde og styrke den samfundskritiske infrastruktur, mens vi bevæger os mod en mere bæredygtig fremtid.

God læselyst!