Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves via elleverandøren (kroner)
Aflæsningsbesøg500
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1870
Fjernbetjent afbrydelse1140
Fjernbetjent genåbning140
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid4
330
Fogedforretning, udkørende2Efter regning
Opstart af fogedforretning3680
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1010
Genåbning650
Genåbning uden for normal åbningstid41270
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2210
Målerundersøgelse på stedet1070
Forgæves kørsel1,5720
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse830
Målerudskiftning på kundens foranledning61250

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning11030
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager770
Rykker ved for sen betaling1,2100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1490
Oprettelse af Mikro VE-anlæg2250
Forgæves kørsel (elinstallatør)1720
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler1120
Midlertidig tilslutning i kabelskab5370
Midlertidig tilslutning i transformer6500
Montage i skab3280
Montage af PE-leder1850
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31685
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43300
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43300
Påvisning af overdraget stik3Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32422
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697
Afprøvning af nødstrømsanlæg31685
Afprøvning af nødstrømsanlæg43300
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7795
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,71100
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,61685
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,63300
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53300
Trinændring af transformer9950

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Cerius.

Note 3: I hverdage 7-15.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.

Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.

Note 7: Sikring skiftet mere end to gange indenfor 12 måneder..