Aktuelle strømafbrydelser
PRISER OG TARIFFER

Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
- Gebyrerne opkræves via elleverandøren
Ekskl. moms Inkl. moms
Aflæsningsbesøg 500 625
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)1 870 1.088
Fjernbetjent afbrydelse1​ 140 175
Fjernbetjent genåbning 140 175
Fjenbetjent genåbning,
uden for normal arbejdstid4
330 413
Fogedforretning, udkørende2 Efter regning Efter regning
Opstart af fogedforretning3 680 850
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010 1.263
Genåbning 650 813
Genåbning uden for normal åbningstid4 1.270 1.588
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490 1.863
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210 2.763
Målerundersøgelse på stedet 1.070 1.338
Forgæves kørsel1, 5 720 900
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse 830 1.038
Målerudskiftning på kundens foranledning6 1.250 1.563

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. moms Inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030 1.288
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager 770 963
Rykker ved for sen betaling1,2 100 125
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490 1.863
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 2.250 2.813
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 720 900
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120 1.400
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,7 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,6 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,6 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438

Note 1: Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. ​

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. ​

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. ​

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.​

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for​
henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Direkte til elhandler Pris i kr., ekskl. moms Pris i kr, inkl. moms
For sen betaling fra elhandler 310 388
Rykker til elhandler ved for sen betaling 100 125
Netselskab til elinstallatør    
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720 900

Tillæg for ekstraordinære administrative opgaver

Ekstraordinært administrativ tillæg på 1.817 kr. plus moms

Administrativt tillæg til dækning af det ekstraordinære administrative merarbejde vi, som netselskab, bliver påført i bestemte situationer – opgaver der ligger ud over den daglige drift

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer:

  • Annullering af en tilmelding på et VE anlæg, efter vi har oprettet alle stamdata på DataHubben
  • Hvis en tilmelding annulleres efter måleren er udleveret
  • Hvis en måler fejlmonteres, eller ikke plomberes
  • Hvis der er bestilt en forkert måler
  • Manglende aflevering af en nedtaget måler
  • Hvis oplysninger om betaler er forkerte
  • Hvis faktureringsoplysninger er forkerte
  • Hvis der skal ændres betaler af tilslutningsbidrag

Tillæg for ekstraordinært besøg faktureres efter medgået tid

Administrativt tillæg til dækning af ekstra ordinært besøg af montør eller tekniker, herunder kørsel, til en kundeinstallation.

Tillægget vil blive opkrævet i følgende situationer

  • Ved fejlmontering af måleren, eller hvis måleren ikke plomberes.
  • Misligholdelse af aftalt møde

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021