Anmeld strømtyveri

Cerius fokuserer på at minimere strømtyveri. Vi analyserer og vurderer blandt andet forbruget på installationer i vores forsyningsnet og samarbejder med politiet om at opklare sager om strømtyveri.

Når et strømtyveri ikke opdages, skal den strøm, der bliver stjålet, betales. Det er adskillige millioner, der bliver stjålet for hvert år, og desværre går det udover netkunderne, der er med til at betale denne omkostning. Det er ikke rimeligt, og derfor gør Cerius en stor indsats for at nedbringe alle former for strømtyveri.

Du kan hjælpe!

Cerius drifter og vedligeholder 25.000 km elnet og kan naturligvis ikke se alt, hvad der sker. Vi har derfor brug for din hjælp, hvis du har kendskab til, at der sker strømtyveri.

Husk:

  • Nogle bruger rigtig meget strøm, men heldigvis betaler de fleste for den strøm, de bruger
  • Det er ikke nødvendigvis strømtyveri, at der er lys i en ejendom næsten døgnet rundt, eller at der f.eks. er elvarme i garagen.

Anmeld strømtyveriet til os

Din anmeldelse sker helt anonymt, men hvis du ønsker det, modtager vi gerne dine kontaktoplysninger.

Giver du os dine kontaktoplysninger, vil de blive gemt på den aktuelle sag og kun videregivet, hvis politiet eller retten anmoder om det. Alle oplysninger, du giver os, bliver behandlet i henhold til gældende regler om persondata.

Ingen bliver anmeldt, før der foreligger konkrete beviser

Når vi modtager din henvendelse om et eventuelt strømtyveri, foretager vi en nærmere og grundig undersøgelse. Først når der er grundlag for det, vil et tyveri blive anmeldt til politiet. Det er politiet, der afgør, om der skal rejses sigtelse i henhold til straffeloven.

Strømtyveri straffes som almindeligt brugstyveri, hvor straffen varierer fra bøde til fængsel.

Anmeldelse

Når du udfylder anmeldelsen, beder vi dig forklare hvorfor du mener, der sker strømtyveri, og hvordan det foregår. Forklar sagen så godt som muligt og med flest mulige oplysninger, der kan hjælpe os med at afklare sagen.

Udfyld, hvilken adresse mistanken for tyveriet foregår på
Udfyldes, hvis dette vides
Udfyldes, hvis dette vides
Udfyldes, hvis dette vides
Udfyldes, hvis dette vides
Skal KUN udfyldes, hvis du ønsker dette
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.