Priser og tariffer

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Cerius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Timetariffer er en del af den grønne omstilling

Timetariffer handler om at flytte dele af vores elforbrug væk fra det tidsrum, hvor elnettet er mest belastet. Derfor er timetarifferne højest kl. 17:00 – 21.00 og til gengæld lavere resten af døgnet.

Se filmen, hvor Christian forklarer hvad udskudt vasketid og myldretid i elnettet har med hinanden at gøre – og hvordan det hænger sammen med din elregning.

Tilslutning til elnettet og tilslutningstider

Tilslutninger til elnettet varierer meget, og tilslutningstiderne er derfor også meget forskellige.

Tilslutninger kan opdeles i tre overordnede niveauer; små, mellemstore og store tilslutninger.

Se filmen, hvor vi forklarer, hvordan elnettet udbygges, så der er plads til både varmepumper, ladebokse, store erhvervskunder og VE-anlæg.

Forstå, hvad du betaler for

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger, og for at få strømmen sendt gennem elnettet til din bolig eller din virksomhed. Det er Cerius, der tager sig af transporten af strømmen gennem elnettet. Vi opkræver betaling for denne ydelse hos din elleverandør, som siden afregner med dig. Den tarif, du betaler for transporten, dækker bl.a. vedligeholdelse af elnettet, nettab og udbygning.

Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri samt størrelse af leveringomfang.