Godkendelser fra Forsyningstilsynet

Cerius' metoder til fastlæggelse af priser og gebyrer skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Afgørelser fra Forsyningstilsynet om Cerius’ metoder for fastsættelse af tariffer m.m.