Gode huskeråd om strøm

Strøm kan være livsfarlig. Som installatør er du hver dag i kontakt med kunder, og du kan derfor hjælpe dem med at omgå strøm med forsigtighed. Her er nogle gode huskeråd om elsikkerhed, som du kan give videre til dine kunder:

 • Strøm og vand er en farlig kombination
  I tilfælde af forhøjet vandstand bør du være opmærksom på tekniske installationer, da strøm og vand er en farlig kombination. Ser du et kabelskab under vand (typisk små grønne skabe, der står i skellet mellem fortov og have), skal du ikke gå hen til det – og slet ikke, hvis det ryger fra det. Kontakt i stedet straks Cerius på 70 29 20 24

 • Oplever du strømsvigt i hjemmet?
  Ved strømsvigt er det en god idé først at tjekke, om der er ledninger, der står under vand. Det kan nemlig være selve årsagen til, at der mangler strøm. Det er vigtigt, du ikke selv forsøger at afhjælpe problemet, men at du i stedet kontakter en autoriseret elinstallatør

 • Ødelagte elmaster eller nedfaldne ledninger
  Hvis du ser ødelagte elmaster, nedfaldne ledninger eller træer, der er væltet ind i ledningerne, skal du straks kontakte Cerius. Gå aldrig tæt på master eller ledninger, og forsøg aldrig at fjerne træer og grene – det kan være livsfarligt. Afvent en montør fra Cerius, der kan sikre, at strømmen er ordentligt afbrudt, før der oprydningsarbejde sættes i gang på uheldsstedet

 • Brand i master
  Det samme råd gælder, hvis der opstår brand i master, elskabe eller andre elektriske installationer. Her skal du straks ringe til Cerius. Du må ikke forsøge at slukke branden, før en montør fra Cerius har sikret, at strømmen er ordentligt afbrudt.