Hvem er Cerius?

Som netselskab forsyner Cerius vores netkunder med strøm på grundlag af bevillinger og ifølge lovkrav om elforsyning.

Cerius ejer og driver elnettet i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne. Det er mere end 25.000 km elnet, hvor vi forsyner cirka 400.000 elinstallationer i private boliger og virksomheder med strøm.

Antal private elnetkunder
0
Antal erhvervs elnetkunder
0
Samlet antal elnetkunder
0

Cerius’ distributionsområde

Vores aktiver dækker over:

  • Hovedstationer: 118 – der transformerer spændingsniveauet i nettet fra 30 kV eller 50 kV til 10 kV
  • Netstationer: 10.000 – der transformerer fra 10 kV til 0,4 kV.
  • Kabler: 25.000 km. kabler og luftledninger (50/30, 10 og 0,4 kV)
  • Kabelskabe: 152.000 – som er knudepunkter i 0,4 kV nettet
  • Målere: 410.000

Strøm du kan stole på

Cerius overvåger og vedligeholder elnettet for at sikre høj leveringssikkerhed. Både husstande og virksomheder er afhængige af strøm i hverdagen,døgnet rundt, og Cerius’ netkunder har strøm i stikkontakten i mere end 99,9 procent af tiden.

Strøm til fremtidens længste elnet

Fremtidens elnet skal rumme mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov med mere decentral produktion af el via f.eks. solceller og vindmøller samt et stigende antal elbiler, der sættes til opladning samtidigt hver aften. Cerius vedligeholder og moderniserer derforløbende elnettet, så det er gearet til at håndtere aktuelle og fremtidige behov for energi.

Cerius’ forsyningsområde er kendetegnet ved store geografiske afstande, og derfor har vi Danmarks geografisk længste elnet på over 25.000 km. Cerius’ dygtige montører kommer derfor vidt omkring for at sikre strømmen på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Du vælger selv din elleverandør

Du kan frit vælge, hvem du vil købe strøm af – altså din elleverandør. Du kan læse mere om det frie valg af elleverandør på elpris.dk. Her får du et overblik over, hvad de forskellige elleverandører tilbyder.

Ved flytning eller ny installation

Husk at vælge elleverandør, når du flytter eller får ny elinstallation. Hvis du undlader at vælge en elleverandør, får Cerius ikke tilsendt en måler til din nye installation og kan derfor ikke åbne for strømmen.