Droner skal fremtidssikre vores elnet

Digitalisering og innovation går hånd i hånd, når Cerius tester droner i overvågning af elnettet. Dronerne skal sikre, at fejl og slitage opdages hurtigt, så vi også i fremtiden har den høje forsyningssikkerhed, vi er vant til.

Vi tager det for givet – i det store hele er der strøm i kontakterne døgnet rundt, så vi kan vaske tøj, streame tv-serier og holde vores madvarer kolde, uanset hvor høj temperaturen er udenfor. Forsyningssikkerheden er så høj, at vi kun oplever strømafbrydelser ganske få gange i løbet af et år.

Sådan skal det også være i fremtiden, hvor elnettet i stigende grad vil blive udfordret af en mere svingende elproduktion fra vedvarende energikilder og af klimaforandringer med mere ustadigt vejr.

Derfor arbejder mange netselskaber på at fremtidssikre forsyningen. Cerius har startet et udviklingsprojekt med forsøgsdroner. Dronerne skal supplere og i løbet af nogle år måske helt erstatte den manuelle arbejdskraft i inspektionen af knap 900 km luftledninger. Men det kræver hjælp udefra:

– Faktisk findes der ikke droner på markedet, der er udstyret med den type software, som er nødvendig for at automatisere inspiceringen af vores luftledninger. Derfor har vi sammen med forskellige dronefirmaer foretaget et par gennemflyvninger på forskellige strækninger med 50 kV luftledninger. Disse testflyvninger skal gøre os klogere på, hvad softwaren skal indeholde for at opfylde vores fremtidige behov, fortæller projektansvarlig Michael Køel Andersen, og fortsætter:

– Softwaresystemet skal få dronerne til at genkende alle slags fejl og slitage samt bevoksning, der kan ramme el-ledningerne, og derfor skal der tages billeder af alle de fejl, vi oplever i løbet af de næste år, så vi kan bruge dem i udviklingen af softwareprogrammet.

Fremtidens droneinspektion

Sideløbende med udviklingsprojektet deltager Cerius i projektet Drones4energy, der styres af Syddansk Universitet. Her arbejder man på at udvikle droner, der på sigt selv skal kunne følge luftledninger og indsamle data. Om projektet fortæller Emad Ebeid, adjunkt ved SDU Dronecenter:

– Med projektet Drones4Energy arbejder vi på at skabe et avanceret dronesystem, som skal hjælpe fremtidige droner med at inspicere det danske elnet automatisk, effektivt og på en omkostningseffektiv måde. Cerius’ projekt er med til at understøtte vores arbejde, da de mange fotos af luftledninger gør det muligt at træne algoritmer til at genkende fejl på luftledningerne. Målet er, at dronerne i fremtiden skal kunne finde lignende fejl og rapportere dem til både os og Cerius.

Hvornår de automatiserede droner kan flyve på egen hånd, er endnu uvist, da det ikke er lovligt at flyve med dem herhjemme:

– For at projektet skal blive en realitet, kræver det, at den danske lovgivning ændres, for i dag må man kun flyve, når man har visuel kontakt til dronen. Så i øjeblikket hjælper vi Syddansk Universitet ved at stå til rådighed med test, og med tiden forventer vi at kunne hjælpe til ved større projekter, der udvikler lignende software, fortæller Michael Køel Andersen.

Gavner også landbruget

Tidligere har luftledningsmontører klatret op i masterne, men som følge af nye krav benytter man i dag en mandskabslift. Det skaber dog visse udfordringer:

– Landmændene dyrker afgrøder året rundt, så det kan være svært at finde et tidspunkt, hvor vi kan køre mandskabslifterne ud til inspektionen, uden at vi ødelægger afgrøder. Derudover kan det være risikofyldt for vores medarbejdere at opholde sig i liften pga. ugunstige vejrforhold såsom blæst og tordenvejr, og de må af sikkerhedsmæssige årsager kun udføre denne type af opgaver i et begrænset omfang, fortæller Michael Køel Andersen.

Seneste nyheder

Østdanske elbilister sparer mange penge på ændrede ladevaner

Antallet af elbiler har taget fart, men der er stor forskel på, hvornår ejerne lader, og hvad de betaler for det. En analyse fra de østdanske netselskaber, Cerius-Radius, viser, at elbilisterne har ændret deres ladevaner og flyttet meget opladning til om natten, hvilket resulterer i lavere elregninger.

Læs mere