Kalundborg: Trecifret millioninvestering i elnettet skal fremtidssikre grønt erhvervseventyr

Kalundborg har succes med at tiltrække store produktionsvirksomheder til kommunen. Det stiller krav til infrastrukturen, og derfor har netselskabet Cerius nu besluttet at investere et trecifret millionbeløb i elnettet i og omkring byen.

 

I erhvervspartnerskabet Kalundborg Symbiose finder man store industrivirksomheder som for eksempel Novo Nordisk, Chr. Hansen, Ørsted og Novozymes. I samarbejde med de øvrige aktører er ambitionen i fællesskab at skabe en cirkulær tilgang til produktion, som er til glæde for både miljøet og økonomien via blandt andet deling og genbrug af ressourcer.

Væksten i Kalundborg stiller dog store krav til områdets elnet, og derfor står netselskabet Cerius nu klar med en investering, der kommer til at overstige 300 mio. kr.

Direktør i Cerius, Jens Fossar Madsen, udtaler:

”I Cerius er vi stolte af at kunne bidrage til det ambitiøse erhvervseventyr, som finder sted i Kalundborg. I den forbindelse vil jeg gerne kvittere for det gode samarbejde med både Kalundborg Symbiose, virksomhederne og kommunen, som alle har bidraget til den gode dialog og en samlet afklaring af behovet,” fortæller han, og fortsætter:

”I Cerius og vores søsterselskab Radius kommer vi til at investere op mod 12-14 mia. kr. frem mod 2030, og pengene skal bruges i hele den østlige del af Danmark. Det er nødvendigt for at modernisere det eksisterende elnet, og sikre, at vi også har et stærkt elnet i fremtiden. Vi oplever lige nu langt flere tilslutninger end tidligere. Det handler både om elproduktion via solcelleanlæg og vindmøller, men også øgede krav fra forbrugere i form af tilslutninger af virksomheder, fjernvarmeværker samt private ladebokse til elbiler og varmepumper.”

Cerius’ investering i Kalundborg indebærer opførelse af flere store transformerstationer og omfattende kabelarbejde. Det er en del af en større områdeløsning, som også indebærer en omfattende investering hos transmissionsselskabet Energinet.

”Vi vil gerne kunne tilslutte nye kunder hurtigst muligt. Men når der er tale om så store effektbehov, så kan vi dog først tilslutte kunderne efter en omfattende infrastrukturudbygning. Det understreger behovet for at inddrage os hurtigt i processen, når der er udsigt til større by- og erhvervsudvikling, så vi kan bygge samtidigt med kunderne,” siger Jens Fossar Madsen.

Næstformand i Kalundborg Symbiose og vice precident for produktion i Novozymes, Jesper Haugaard, glæder sig over Cerius’ store investering.

”I Kalundborg Symbiose er det en ambition at sikre synergier mellem virksomhederne og bidrage til den grønne omstilling. Det betyder, at vi er afhængige af et driftssikkert og fremtidssikret elnet, og derfor er denne investering fra Cerius helt fantastisk. Den er nemlig med til at skabe fundamentet for, at virksomhederne i Kalundborg Symbiose kan indfri vores potentiale.”

Behovet for elnetkapacitet i Kalundborg-området vil over de næste ti år blive tredoblet. Det skyldes i høj grad vækst og udvikling i industrien i Kalundborg. Kommunen vil gerne skabe rammerne for verdens førende industrisymbiose, og derfor er det helt centralt, at der investeres i et elnet, der følger med udviklingen. Kommunen spiller også selv en central rolle i udbygningen, når der nu skal udpeges arealer og myndighedsgodkendes mange nye elnetanlæg.

”I Kalundborg Kommune er vi utrolig glade for, at Cerius nu udbygger elnettet i kommunen. Det er til glæde for både borgere og erhverv, og samtidig sikrer investeringen, at der er kapacitet nok i elnettet til, at vi kan tiltrække endnu flere spændende virksomheder til området. I den grønne omstilling spiller elnettet en central rolle, og med Cerius’ investering kommer Kalundborg nu til at stå endnu stærkere,” udtaler Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune.

Seneste nyheder