Forside / Priser og tariffer / Prisændringer

Prisændringer

Hos Cerius køber vi strøm på elmarkedet, hvor prisen varierer. Det påvirker omkostningerne til transporten af strøm, der løber gennem elnettet og frem til danske hjem og virksomheder. Prisen for transporten af strøm kaldes nettarif, og fastsættes blandt andet ud fra elprisen.

Elpriserne er faldet de seneste måneder, og vi kan derfor sænke prisen pr. 1. oktober 2023. 

Nettarif pr. 1. oktober 2023

Ofte stillede spørgsmål

Du skal kontakte din elleverandør, det vil sige det selskab du køber din strøm af og som du modtager din elregning fra. Navnet på din elleverandør står på din elregning, som du finder i din Betalingsservice-oversigt, hvis du betaler din regning via betalingsservice.

Din elleverandør vil kunne svare på spørgsmål om dit elforbrug. Du kan også finde gode spareråd her på siden under spørgsmålet: ”Hvad kan jeg selv gøre for at reducere min elregning?”.

Cerius er dit elnetselskab. Vi sørger for at transportere din strøm gennem elnettet hen til din husstand eller virksomhed. Vi kan ikke svare på spørgsmål angående din elregning.

For en gennemsnitlig husstand og en mindre virksomhed betyder stigningen i nettariffen og netabonnement følgende:

(C-tarif inkl. Abonnement og moms)

  • xx kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
  • xx kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
  • xx kr. for parcelhuse med varmepumpe eller elbil (elforbrug på 8.000 kWh

Du kan reducere din elregning ved at flytte dit elforbrug til tidspunkter på døgnet hvor den samlede elpris er billigst eller ved at sænke dit elforbrug.

Følg med i den aktuelle elpris på din elleverandørss apps. Ofte vises både historiske og elpriserne for det kommende døgn – med og under nettarifferne i dit område.

Eloverblik.dk kan du se dit elforbrug time for time.

Endvidere kan du læse mere om energipriser på: https://greenpowerdenmark.dk/energipriser

Med tarifmodel 3.0 indføres flere lastperioder, der skal bidrage til, at danskernes strømforbrug spredes bedre ud på døgnets 24 timer ved hjælp af varierende tariffer. Dermed udnyttes elnettet bedre og behovet for at udbygge det mindskes, hvilket er den bedste løsning set med samfundsøkonomiske briller.

Formålet er at understøtte den grønne omstilling, så det merforbrug af el vi får på grund af for eksempel elbiler og varmepumper placeres i de perioder på døgnet, hvor der er mest ledig kapacitet i elnettet. Derved udnyttes vores eksisterede elnet bedre og behovet for at udbygge det mindskes. Det bidrager generelt til en lavere nettarif.

Modellen betyder blandt andet, at nettariffen bliver væsentligt lavere om natten (Lav-last) end mellem kl. 17.00 til 21.00 (Spidslast), hvor der er allermest pres på elnettet, og at tariffen bliver lavere i sommerhalvåret, da presset på elnettet er mindre der end i vintermånederne. Desuden introduceres et nyt tarifniveau, kaldet høj-last i tiden mellem klokken 6.00 om morgen og klokken 17.00 om aftenen, som det i dag kendes fra tarifniveauerne A og B. Det betyder, at tariffen i disse timer er en anelse højere end om natten, men væsentlig lavere sammenlignet med mellem kl. 17.00 til 21.00.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så ring på 70 29 20 24.