Prisændringer

Vi justerer vores priser pr. 1. august og 1. september 2024

Cerius’ priser skal følge med de omkostninger, vi har til at drive og udvikle elnettet. Det gælder både, når omkostningerne stiger og falder. Derfor vurderer vi vores priser løbende og justerer dem, når udviklingen kalder på det. Denne gang justerer vi priserne pr. 1. august og 1. september 2024.

Flere faktorer påvirker prisniveauet

Der er flere faktorer, som spiller ind, når vi skal fastsætte vores priser:

Det er bl.a. Cerius’ opgave at sikre, at kundernes priser afspejler de omkostninger, som kunderne giver anledning til i elnettet. Derfor kigger vi løbende på omkostningsfordelingen blandt vores kundetyper, så alle kundetyper betaler for deres del af omkostningerne.

Samtidig følger vi elprisen tæt, fordi den påvirker de udgifter, vi har til at dække det uundgåelige nettab (den energi, der går tabt i kablerne under transporten). Vi skal nemlig købe strøm ind til den aktuelle markedspris for at dække nettabet. Elprisen har været faldende den seneste tid, og det betyder lavere omkostninger til nettab.

Vi justerer priserne for de forskellige kundetyper på baggrund af det samlede billede.

Lavere pris til de fleste kundetyper – større erhvervskunder undtaget

I denne omgang betyder omkostningsopdateringen, at flere kundetyper får en lavere pris, mens andre kundetyper får en højere pris. Det er de større erhvervskunder, der kommer til at betale mere.

Se prisændringerne her

Her finder du de ændrede priser. Du kan skifte mellem visning med og uden moms øverst til højre i tabelvinduet.

Nye priser pr. 1. august 2024

Nye priser pr. 1. september 2024

Hvad betyder prisændringerne for mig som kunde?

Det er forskelligt, hvordan de forskellige typer af kunder bliver påvirket af de samlede prisændringer. Vi har her lavet en beregning på, hvad ændringerne betyder for nogle typer af privatkunder og mindre erhvervsdrivende.

For en gennemsnitlig kunde af disse typer vil den årlige betaling for transport af strøm falde cirka:

  • 70 kr. for lejligheder (elforbrug: 2.000 kWh)
  • 81 kr. for parcelhuse (elforbrug: 4.000 kWh)
  • 105 kr. for parcelhuse med varmepumpe (elforbrug: 8.000 kWh)
  • 433 kr. for et mindre erhverv tilsluttet som B-lav (elforbrug: 50.000 kWh)

Alle priser her er angivet inkl. moms.

Ofte stillede spørgsmål

Som udgangspunkt er det din elleverandør, der svarer på spørgsmål om dit elforbrug og din elregning. Du skal altså kontakte den elleverandør, du køber din strøm fra.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig specifikt om prisen på tariffer og netabonnement, kan du kontakte Cerius. Ring til os på tlf. 70 29 20 24.

Som elnetselskab skal vi følge nogle regler for, hvornår vi varsler ændringer i vores priser. Stigende priser skal varsles minimum fire måneder, før de træder i kraft, mens faldende priser kun behøver varsles med en måned. Derfor kan prisændringerne denne gang ikke træde i kraft samtidig.

Cerius kigger løbende på omkostningsfordelingen blandt kundetyperne. Det gør vi for at sikre omkostningsægthed. Omkostningsægthed betyder, at en kundetypes betaling for transport af strøm skal afspejle de udgifter, som kundetypen giver anledning til i elnettet.

I dette tilfælde har tallene vist, at de kunder, der er tilsluttet på de højere spændingsniveauer, fremadrettet skal betale mere for at dække de udgifter, som kundetypen giver anledning til.

Hvis en kundetypes omkostninger ikke matcher virkeligheden, falder regningen tilbage på alle elnettets øvrige kunder. Dermed kommer de andre kundetyper til at betale for meget i forhold til de omkostninger, som de reelt giver anledning til.