Strømforbruget i 2023: Østdanske elkunder tog i høj grad nattetimerne i brug

I 2023 flyttede privatkunderne og mindre erhvervsvirksomheder i Østdanmark meget af deres strømforbrug til nattetimerne, og det er en rigtig god nyhed, fortæller netselskaberne Cerius-Radius, der driver elnettet i området.

Elkunderne i Østdanmark gjorde i 2023 flittigt brug af mulighederne for at rykke rundt på deres forbrug, så mere placerede sig i nattetimerne, hvor prisen (tarifferne), for få leveret strøm til boligen, er lavest. Det kan for eksempel være ved at oplade elbilen forskudt eller indstille timeren på vaskemaskinen, tørretumbleren og opvaskemaskinen.

Nye tal fra de østdanske netselskaber, Cerius-Radius, har sammenlignet forbruget hos privatkunderne og mindre erhverv i 2022 og 2023. Tallene viser, at forbrug svarende til 58 mio. igangsætninger af vaskemaskinen er flyttet fra dagtimerne til natten.

Det medfører en lavere elregning for kunderne, fortæller Cäthe Bay-Smidt, funktionschef i Cerius-Radius, men hun tilføjer, at kundernes faktiske besparelse vil være endnu højere, da den rå elpris ofte også er lavere om natten. Hun begrunder blandt andet forbrugsændringen med den nye tarifmodel, der blev indført ved starten af 2023, som øger kundernes incitament til at flytte forbruget.

Da vi indførte den nye tarifmodel for et år siden, så var det med et klart budskab om, at kunderne kunne spare penge på vores del af elregningen, hvis de formåede at flytte forbrug, mens regningen ville forblive uændret, hvis de ikke gjorde noget. Nu har vi tallene for 2023, og de viser tydeligt, at forbrugerne har taget budskabet til sig, og at det har været muligt for dem at jævne forbruget ud over alle døgnets timer,” fortæller Cäthe Bay-Smidt, og fortsætter:

Forbrugsændringen er en rigtig god nyhed for alle. Kunderne har lige været gennem en energikrise med høje priser, og disse vaner giver dem en besparelse, men det er også godt for arbejdet med at fremtidssikre elnettet. Hvis vi alle formår at fordele vores forbrug ud over hele døgnet, så kan være medvirkende til, at investeringerne i elnettet bliver holdt nede.

FDM: ”Gevinst for elbilsejere”
Blandt dem der nyder godt af den nye tarifmodel er elbilsejerne, som med et tryk i deres bils app kan udsætte opladningen af bilen til natten, hvor den samlede strømpris oftest er lavest. FDM glæder sig over de nye tal for de østdanske forbrugere.

”Elbilisterne har holdt fast på de gode vaner fra krisetiden og lader elbilen op på forskellige tider af døgnet. Det er ren win-win situation, hvor forbrugerne undgår at betale høje tariffer, og de er samtidig med til at belaste elnettet mindre. At lade en elbil op i lavlast i stedet for spidsbelast giver en besparelse på hele 13 kroner i timen”, fortæller Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM, og fortsætter:

”Det er helt essentielt, at vi alle tænker over vores lademønstre. Elbilerne har en stor indflydelse på netselskabernes investeringerne i elnettet – og lader elbilisterne med respekt for elnettets belastning, er det en kontant gevinst for elbilisterne med en lavere tarif her og nu, men på sigt også lavere tariffer, hvis netselskabernes investeringsbehov bliver mindre,” uddyber han.

Store investeringer er i gang
Alle prognoser viser, at strømforbruget vil vokse de kommende år. Hos de private og mindre erhvervsvirksomheder er det særligt ladestandere til elbiler og varmepumper, som er med til at trække forbruget op. Cäthe Bay-Smidt fortæller, at Cerius-Radius planlægger at investere 17 mia. kr. frem mod 2030 for at fremtidssikre elnettet i forsyningsområdet.

Når vi kigger ind i en øget efterspørgsel, så er vores opgave med at vedligeholde, forstærke og udbygge elnettet fuldstændig afgørende for den grønne omstilling af vores energiforbrug. Men det er også vigtigt, at vi alle bliver ved med at tænke over, hvordan vi forbruger, så vi i Cerius-Radius kan prioritere vores ressourcer til at udbygge nettet de steder, hvor det går allerstærkest,” siger Cäthe Bay-Smidt.

Ovenstående tal er trukket for private og mindre erhvervsvirksomheder (C-kunder hos Cerius-Radius). Cerius-Radius ejer og udvikler elnettet på størstedelen af Sjælland, Lolland-Falster og øerne med 1,4 mio. kunder.  

Det er estimeret at en vaskemaskine bruger 1 kWh pr. vask. Flyttet forbrug er beregnet ved at holde forbruget fra 2022 konstant og benytte døgnprofilen for 2023-forbruget.

Besparelsen på 13 kr. i timen ved opladning af elbilen i lavlast kontra spidslast er udregnet ved at gange tariffernes prisdifference med 11 (kW), som er den typisk ladehastighed for privates ladebokse.

Seneste nyheder