Typer af tilslutninger

Hvilken type af tilslutning passer bedst til dit behov? Vi udbyder forskellige typer af tilslutning til elnettet, både for anlæg, der forbruger el, og anlæg,

Trinvis fuldt leveringsomfang

Trinvis fuldt leveringsomfang Hvis din tilslutning er så stor, at der ikke umiddelbart er tilstrækkelig kapacitet i elnettet, kan det i nogle tilfælde lade sig

Milliard-udbud skal bidrage til at fremtidssikre Cerius’ elnet

Cerius og Radius investerer massivt i udbygningen af elnettet, for at kunne følge med kundernes efterspørgsel og behov. Derfor har netselskabernes fælles driftselskab, Nexel, netop offentliggjort et udbud på en værdi af over 1 mia. kr. på op mod 23 nye hovedstationer.