Driftinformation:
0Afbrud

Godkendelser fra Energitilsynet

Cerius' metoder til fastlæggelse af priser og gebyrer skal godkendes af Energitilsynet.

Se godkendelser fra Energitilsynet

Intern overvågning

For at sikre den frie konkurrence på det danske elmarked skal alle elnetselskaber i Danmark sikre alle aktører lige adgang til elnettet. Vi beskriver vores indsats i et internt overvågningsprogram. Hertil udarbejder vi en årsberetning, som vi hvert år senest den 1. juni anmelder og offentliggør til Forsyningstilsynet.

En god dialog er vigtig

Vi er i kontakt med mange kunder hver dag, som vi gør vores bedste for at hjælpe. Men når det handler om mennesker, sker der ind imellem også fejl. Hvis du ikke er tilfreds med din sagsbehandling, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan rette op på eventuelle fejl og forbedre vores service.

Du er altid velkommen til at kontakte vores tekniske kundesupport, hvor vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Cerius' tekniske kundesupport
Telefon: 70 29 20 24
E-mail: info@cerius.dk

Hvis du efter afgørelse i teknisk kundesupport eller en anden afdeling føler, at du stadig ikke har fået en tilfredsstillende behandling, har du mulighed for at indbringe sagen for vores Kundeambassadør.

Skriv til vores kundeambassadør

Kundeambassadøren vil kigge på sagen fra begge sider, og starter typisk med at tage en snak med dig i telefonen. Hvis det viser sig, at vi har begået fejl i vores kommunikation eller håndtering af sagen, så siger vi naturligvis undskyld og retter op på det. Er sagen mere kompliceret, end hvad der kan løses over telefonen, foretager Kundeambassadøren en grundig vurdering ud fra Cerius’s oplysninger samt din redegørelse. Ud over det rent juridiske aspekt vurderer Kundeambassadøren også almindelig rimelighed. Vi vil altid strække os langt for at give dig den bedste behandling. Kundeambassadøren træffer endelig afgørelse på vegne af Cerius.

Ankemuligheder

Hvis du efter en afgørelse i vores tekniske kundesupport eller en anden afdeling i Cerius mod forventning ikke føler, at du har fået en tilfredsstillende behandling af din sag, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk
Hjemmeside: www.energianke.dk/

Du kan også benytte den fælles europæiske klageportal, hvis du vil indgive en klage. Den fælles europæiske klageportal kan være særlig relevant, hvis du som forbruger har bopæl i et andet EU-land.

Find klageportalen.

Hvis du indgiver en klage via portalen, skal du angive vores e-mail adresse info@cerius.dk

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politiker | Whistleblowerordning

© Cerius 2019