Aktuelle strømafbrydelser
PRISER OG TARIFFER

Det betaler du for

​Som elnetkunde betaler du både for den strøm, du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig.

​Netselskabet Cerius står for transporten af strømmen. Det betales via nettariffen. Tariffen for transport af el er bestemt af Forsyningstilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet. Elnetkunderne er opdelt i fem forskellige kundegrupper, og du kan se tarifferne ved at klikke på navnet for den enkelte kundegruppe.

​Tariffen for transport af strøm er anført ekskl. elafgift.

​Hovedreglen er, at C-tarif er privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder, og at A- og B-tarif er mellemstore og store erhvervsvirksomheder.

​Tariffer gældende fra den. 1. januar 2021

Læs også om den rabat, der er på alle tariffer fra den 1. februar og resten af 2021

Tilsluttet Kundegruppe Forklaring
132 kV A0 Tilsluttet i elnettet på 132 kV
50 kV A-høj Tilsluttet i elnettet på 50 kV
A-lav Tilsluttet i elnetteti en 50/10 kV transformerstation på 10 kV niveau
10 kV B-høj Tilsluttet i elnettet på 10kV
B-lav Tilsluttet i elnettet i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau
0,4 kV C-kunder Tilsluttet i elnettet på 0,4 kV

Tarifmodel

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

  • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
  • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender
  • Enkelthed
  • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

  • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
  • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
  • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
  • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
  • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
  • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

Historiske tariffer

Se vores tidligere tariffer fra før og efter engrosmodellen trådte i kraft.

Find vores tidligere tariffer

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021