Aktuelle strømafbrydelser
PRISER OG TARIFFER

Det betaler du for

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Radius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor. Se mere på forsyningstilsynet.dk

Forbrugstypen C-kunder anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

​Tariffer gældende fra den. 1. januar 2021

Læs også om den rabat, der er på alle tariffer fra den 1. februar og resten af 2021

Tilsluttet Kundegruppe Forklaring
132 kV A0 Tilsluttet i elnettet på 132 kV
50 kV A-høj Tilsluttet i elnettet på 50 kV
A-lav Tilsluttet i elnetteti en 50/10 kV transformerstation på 10 kV niveau
10 kV B-høj Tilsluttet i elnettet på 10kV
B-lav Tilsluttet i elnettet i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau
0,4 kV C-kunder Tilsluttet i elnettet på 0,4 kV

Tarifmodel

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

  • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
  • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender
  • Enkelthed
  • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

  • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
  • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
  • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
  • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
  • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
  • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

Historiske tariffer

Se vores tidligere tariffer fra før og efter engrosmodellen trådte i kraft.

Find vores tidligere tariffer

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021